Pozvánka: Lesnícke dni 2007 (Forestry days)

Poslal: 14.04. 2007 21:39:24 (9405 čitatelov)

22. apríl – 1. máj 2007 | Bratislava – Zvolen – Poprad
Zvolen 23. marec - Tradícia Apríl – mesiac lesov sa vracia. Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene a jeho partneri organizujú od 22. apríla do 1. mája 2007 Lesnícke dni – v rámci projektu na podporu pozitívneho obrazu lesníctva vo verejnosti. Záštitu nad programom prevzal minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.

Projekt Lesnícke dni je zameraný na formovanie vzťahu širokej verejnosti k lesom, k povolaniu lesníka, lesníckej vede a ochrane prírody. Jeho cieľom je aj zlepšenie informovanosti verejnosti o činnosti lesného hospodárstva a jeho užitočnosti pre celú spoločnosť. Mottom kampane sú slová najvýznamnejšieho slovenského lesníka, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a zveľaďovanie lesov Jozefa Dekreta Matejovie „Zachovať lesy potomstvu“.

Okrem podujatí, ktoré pripravia lesnícke organizácie v jednotlivých regiónoch Slovenska
budú kľúčové akcie prebiehať v troch hlavných lokalitách:
• v Bratislave,
• vo Zvolene,
• a v Poprade.

Akcia sa začne 22. apríla na Deň Zeme, kedy si pripomíname, že prostredie našej planéty Zem je veľmi krehké. Počas tohto dňa sa má na celom svete verejnosti pripomínať dôležitosť ochrany planéty Zem. Slávnostné otvorenie Lesníckych dní bude v Bratislave za účasti ministra pôdohospodárstva SR Miroslava Jureňu. Vo Zvolene kampaň začne 23. apríla 2007. Pozvaní budú zástupcovia lesníckych inštitúcií a široká verejnosť. Občanom sa prihovorí prof. Július Novotný, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra vo Zvolene, doc. Jozef Minďáš, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesov SR Banská Bystrica, rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ján Tuček a minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa. Ocenení budú aj významní lesníci. V programe vystúpia folklórne súbory, sokoliari a lesničiari. Informačné stánky poskytnú propagačné a informačné materiály o lesoch a lesníctve, lesníckych inštitúciách a darčekové predmety. Verejnosť si bude môcť pozrieť ukážky súvisiace s prácou v lese, napr. pílenie dreva, a tiež spoznávať dreviny našich lesov prostredníctvom aktivít lesnej pedagogiky. V deň otvorenia pozvané školy dostanú Dar lesa – stromčeky určené na výsadbu pri príležitosti Dňa Európy.

Mesiac apríl bude zaplnený aktivitami pre širokú aj odbornú verejnosť:
• akcia stromy poznania – vysádzanie miniarborét pre základné školy
• program lesnej pedagogiky – poznávanie lesa, jeho obyvateľov, čistenie lesa
alebo parkov
• lesnícke informačné stánky
• odhalenie pamätného kútika prof. Opletalovi na generálnom riaditeľstve Lesov
SR, š. p. v Banskej Bystrici
• výtvarná súťaž Práca lesníkov očami detí
• deň otvorených dverí Národného lesníckeho centra
• interaktívny náučný lesnícky chodník pre návštevníkov Pustého hradu
• Zvolen – hlavné mesto lesníctva – výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu
vo Zvolene: stromy našich lesov, rok v lese, rezbárstvo, historické modely
lesníckych stavieb, zelený objektív
• významné lesnícke osobnosti – pietny akt pri pamätníkoch
• deň otvorených dverí TU vo Zvolene a v Arboréte Borová Hora
• náučný chodník Pustý hrad – sprevádzanie a výklad
• lesnícke zručnosti vysokoškolákov.
Pre odbornú verejnosť zorganizuje MP SR a Národné lesnícke centrum diskusné fórum o lesoch a seminár Aktuálne problémy v ochrane lesa 2007. Kampaň Lesnícke dni bude pokračovať až do slávnostného otvorenia sezóny Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline 1. mája v Čiernom Balogu.

Pozývame Vás do lesa, presvedčte sa, že je v dobrých rukách!

Partnermi NLC-Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je Ministerstvo pôdohospodárstva SR, štátna správa lesného LH, Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, Štátne lesy TANAP-u, Vojenské lesy a majetky Pliešovce, š. p., TU vo Zvolene, stredné lesnícke školy, stredné odborné učilištia, Rada združení neštátnych lesov Zvolen, relácia Halali - Lesu zdar, časopis Slovenské lesokruhy, Múzeum vo Sv. Antone – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Slovenský poľovnícky zväz, Združenie zamestnávateľov v LH, a ďalšie záujmové združenia a tretí sektor - Slovenská lesnícka komora, Agentúra pre podporu lesníckych ekologických aktivít - ALEA, atď.

Informácie o aktivitách Lesníckych dní nájdete na internetovej stránke www.nlcsk.org/lesnickedni.
Kontakt:
Ing. Ľudmila Marušáková
námestníčka riaditeľa NLC – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
vedúca odboru vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Tel: 045/5320005, 5330065, 5479620, Fax: 045/5332589, Mobil: 0902923094, Mail: marusakova@nlcsk.org
10 nejnovějších článků v tomto tématu
24.01. 2010
15.34 kB čitatelov
Papradno 2010 - odborný ovocinársky seminár
Ovocinársky seminár sa koná v dňoch 2. až 4. februára 2010 v priestoroch horského hotela Podjavorník v Papradne (okres Považská Bystrica)
28.04. 2009
10.84 kB čitatelov
Šťastné životné okamihy! alebo Svadobná show
Šťastné životné okamihy! alebo Svadobná show s ukážkami viazania kytíc na každodenné i slávnostné chvíle. Holandská kvetinová kancelária Vás pozýva na svoju prvú kvetinovú show v roku
29.03. 2008
14.66 kB čitatelov
Leto a jeseň 2008 v spoločnosti kvetín
Buďte pripravení na kvetinové príležitosti prichádzajúcich ročných období a vyzbrojení dokonalými znalosťami najnovších floristických trendov! Prináša vám ich Holandská kvetinová kancelária
18.06. 2004
12.71 kB čitatelov
Správny výber trávnych odrôd a hnojív
Firma ENGO v spolupráci s firmami SCOTTS INTERNATIONAL a DLF TRIFOLIUM si dovoluje pozvat profesionálnych greenkeeperov a záhradných realizátorov na seminár Správny výber trávnych odrôd a hnojív