Krajinotvorný význam ovocných drevín

Poslal: 24.03. 2009 09:13:01 (22889 čitatelov)

Pestovanie ovocných drevín má u nás dlhoročnú tradíciu. Pestujú sa na našom území od nepamäti. Spĺňajú množstvo funkcií - zásobenie ovocím, plody sú základom pre množstvo sekundárnych produktov, ich peľ slúži ako potrava pre včely, ovocné sady dotvárajú ráz krajiny, pestovanie ovocia prináša mnohým ľuďom prácu a podobne.

Krajinotvorný význam ovocných drevín (KOHAPLANT)

Počas stáročí prešli vývojom spojeným s mnohými zmenami a špecifikami pre danú dobu. V súčasnosti sa s nástupom trhovej ekonomiky rozmohla silná intenzifikácia výroby, vedúca k dosiahnutiu maximálnych úrod vysokokvalitného ovocia. Spojená je predovšetkým s novými pestovateľskými tvarmi, s úzkymi intenzívnymi sponmi, pestovaním na slabo rastúcich podpníkoch, využívaním predovšetkým výkonných odrôd. Mení sa však nielen odrodové, ale tiež druhové zastúpenie. Pestovatelia vysádzajú predovšetkým sady z ovocných druhov, ktorých ovocie je ľahko predajné a jeho predajná cena na trhu umožňuje skorý návrat vložených investičných prostriedkov. Preto v súčasných sadoch dominujú najmä jablone, menej broskyne, slivky, hrušky, čerešne, višne, z drobného ovocia sa vysádzajú hlavne plantáže ríbezlí. Pestovanie ostatných ovocných druhov je dnes vo veľkovýrobe vzácnosťou, ich výsadby sa vyskytujú iba ojedinelo a aj to na malých plochách. O niečo lepšia situácia je v záhradách. Hoci aj drobných pestovateľov a záhradkárov sa dotkla súčasná finančná situácia a pri nákupe hľadia najmä na úžitok ktorý im zakúpený výpestok prinesie výškou svojich úrod, predsa si však mnohí z nich nájdu vo svojej záhrade priestor aj na pár stromov z netradičného a menej pestovaného ovocia.

Ovocné sady, plantáže drobného ovocia, ako aj záhrady a záhradkové osady sú významným krajinotvorným prvkom. Menia a dotvárajú ráz krajiny, robia ju krajšou, zaujímavejšou. Uponáhľaná doba však poznamenala väčšinu z nás – ľudí natoľko, že sa už nedokážeme pozrieť za hranicu svojho sadu či záhrady. Z okolitej krajiny sa postupne vytrácajú voľne rastúce skupinky ovocných stromov, remízky, či solitérne rastúce vysokokmene. Tieto tvoria dôležitú súčasť krajiny, robia ju krajšou. Často vypĺňajú prázdne zanedbané miesta v chotári, nevyužiteľné pre poľnohospodársku výrobu. Veľkým významom týchto porastov je tiež skutočnosť, že slúžia ako útočisko pre zverinu a hlavne vtáky. Druhové zastúpenie v remízkach poskytuje tiež množstvo potravy pre vtáky, čo im umožňuje prečkať nepriaznivé zimné obdobie. V prírode voľne rastúca jabloň, čerešňa či hruška tiež určite poteší svojimi plodmi deti i dospelých pri prechádzkach v prírode. Staré vysoké solitérne ovocné stromy sú častou motiváciou pre umelcov, fotografov ale i ostatných ľudí. Ich majestátnosť a sila prežiť v často nepriaznivých podmienkach dodáva človeku významnú energiu a napĺňa mu srdce i dušu obdivom a pokojom. Plody z týchto porastov a solitérov sú z kvalitatívneho a komerčného hľadiska nezaujímavé, o to vyššia je zväčša ich nutričná a biologická hodnota. Často sa tiež využívajú na spracovanie - výrobu domácich páleniek, kompótov, džemov a ďalších produktov. Nezanedbateľné je tiež zdravotné hľadisko ovocia obraného z týchto stromov a krov. Väčšina z nich totiž nepríde počas celého roku vôbec do styku so štandardne využívanými chemickými látkami ako sú pesticídy a umelé hnojivá. Preto sú tieto plody zvlášť zdravé, vhodné najmä pre deti, pre ľudí s rôznymi alergiami na chemické látky a na výrobu biologických produktov.

Stav týchto porastov je však biedny. Vytrácajú sa pomaly z chotárov a volajú po obnove. Pomôcť v tomto smere môžu najmä záhradkári, ale tiež zanietení záhradníci a ochrancovia prírody na kompetentných miestach. Činnosť spojená s obnovou týchto porastov je finančne nenáročná, vyžaduje si iba zanietenie a obetovanie určitého množstva voľného času. V ovocných škôlkach zostáva na konci sezóny veľké množstvo nepredajného materiálu, ktorý namiesto toho aby splnil svoj účel na ktorý bol vyrobený končí zväčša na smetisku. Majitelia a riaditelia poľnohospodárskych ale i nepoľnohospodárskych firiem si ho po dohode s predajcami vedie zaobstarať za symbolický poplatok. Potom už stačí len trochu chcieť a obetovať kúsok svojho času a prázdne nevyužité miesta v kúte hospodárskeho dvora prípadne spoza plota sa premenia na efektne zakvitnutý minisadík, prinášajúci úžitok i potešenie.

Záhradkári počas zimného a letného rezu odstránia veľké množstvo konárov, ktoré spaľujú alebo drtia. Nič im nebráni v tom, aby vzali z tohto „odpadu“ vrúble, ktoré pri prechádzke prírodou naštepia do voľne rastúcich semenáčikov a plánok daných druhov. Preferovať by však mali odrody odolné na choroby, škodcov a nepriaznivé vplyvy počasia, ktoré majú šancu prežiť aj v týchto extenzívnych podmienkach. Odmenou im bude nielen dobrý pocit z tohto pekného skutku, ale tiež chutné ovocie, ktoré si o pár rokov z týchto stromov odtrhnú.

Tento spôsob rozširovania ovocných drevín do prírody má ešte ďalší význam. Záhradkár môže takto rozširovať staršie odrody, ktorých pestovanie v záhradách už dnes stratilo význam, ale svojimi vlastnosťami si zaslúžia zachovanie aspoň takouto formou. Veľa záhradkárov si vie tiež doma pomerne nenáročne a jednoducho dopestovať ovocné stromy a kry. Často im zostanú prebytky týchto výpestkov a nevedia čo s nimi. Ich výsadba do prírody je tiež jednou z možností ako ich využiť. Vhodné pre tento účel sú napríklad liesky, semenné orechy, drieň, semenáčiky moruší, oskoruší, ale tiež štepené jablone, čerešne, hrušky a iné.

Pri realizácii týchto myšlienok je však potrebné držať sa niektorých zásad.
- Nevysádzame zásadne stromy choré a ani na preštepovanie nepoužívame vrúble z chorých stromov. Tieto by sa zbytočne stali zdrojom infekcie aj pre svoje okolie a mohli by ľahko infikovať dovtedy zdravé stromy.
- Snažíme sa vysádzať hlavne odolné odrody, ktoré nevyžadujú chemickú ochranu.
- Na trvalo suché stanovištia nevysádzame zbytočne výpestky na slabo rastúcich podpníkoch. Ich rast by bol veľmi slabý a časom by mohlo dôjsť k ich odumretiu.
- Nie každý ovocný druh je vhodný na každé použitie. Na nevyužité plochy môžeme vysádzať druhy veľkého ovocia /jablone, hrušky, čerešne, dule, slivky, mirabelky/, orechy, liesky, gaštany, druhy menej známych ovocnín /baza, jarabina, oskoruša, moruša/. Ako solitérne dreviny sa využívajú najmä dlhoveké druhy dorastajúce do väčšej výšky /jablone, hrušky a čerešne na silne rastúcich podpníkoch, moruše, oskoruše, orechy/. Do remízok sú vhodné najmä druhy menej známych ovocných drevín, ktorých plody tvoria obživu vtáctvu. Patria sem najmä jarabina, arónia, šípky, drieň, trnky, ale tiež čerešne, mišpule a mirabelky.
- Vhodné je tiež využitie prirodzených vlastností daného druhu. Repelentný účinok orechov sa dá využiť napríklad výsadbu orechov v blízkosti hnojísk a poľnohospodárskych dvorov. Splnia takto nielen estetickú, ale tiež praktickú funkciu.
- Pamätať treba aj na prirodzený vzhľad a vlastnosti drevín. Nevhodná výsadba môže totiž v určitom prostredí pôsobiť rušivo, nezapadne prirodzene do okolitého prostredia. Napríklad výsadba ruží alebo ázijských hrušiek na okraji lesa by prostredie silne narúšala. Vhodnejšími druhmi sú v tomto prípade napríklad liesky, drieň, maliny, šípky alebo baza.

Zanietencov ochotných urobiť nezištne niečo pre svoje bližšie či vzdialenejšie okolie je v dnešnej dobe žiaľ čoraz menej. Kdekoľvek sa obzrieme vidíme kúsky nevyužitej pôdy zarastajúcej burinou, ktorú každý z nás akosi prehliada. Zostáva len dúfať, že počet tých ktorí spomalia tempo a obetujú sa v prospech iných stúpne a naše okolie sa zaplní upokojujúcou zeleňou, ktorá poteší telo aj dušu.

Krajinotvorný význam ovocných drevín (KOHAPLANT)

Krajinotvorný význam ovocných drevín (KOHAPLANT)

Krajinotvorný význam ovocných drevín (KOHAPLANT)

Krajinotvorný význam ovocných drevín (KOHAPLANT)

Ing. Marián Komžík, Kohaplant, spol. s r.o. Levice
www.kohaplant.sk
10 nejnovějších článků v tomto tématu
25.09. 2016
10.68 kB čitatelov
Aronia prunifolia 'Viking' - arónia čerešňolistá
Arónia čerešnolistá je krížencom arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa) a arónie jahodovolistej (Aronia arbutifolia). Možno ju však považovať skôr za osobitný druh než za hybrid. Plody
23.09. 2016
6.28 kB čitatelov
Malus domestica 'Melodie' - jabloň domáca
Osvedčená a obľúbená rezistentná odroda. Česká odroda. Patrí medzi prvé rezistentné odrody. Tvorí stredne veľké až veľké plody atraktívneho vzhľadu a sfarbenia, vďaka čomu je veľmi
23.09. 2016
9.89 kB čitatelov
Jablone - akú jabloň do záhrady
Blíži sa jeseň, čas jesennej výsadby ovocných stromov a krov. Ešte pred samotnou výsadbou sa treba rozhodnúť, aké ovocné stromy chceme pestovať a v akom sortimente.
26.01. 2016
6.95 kB čitatelov
Rez ovocných krov
Množstvo a kvalita úrody na kroch je závislá od kvality pestovateľského prostredia, výživy a samozrejme ju priamo ovplyvňuje aj správny rez. Často sa stáva, že zoberieme do rúk nožnice
05.12. 2015
8.22 kB čitatelov
Ovocné dreviny - starostlivosť počas roka
Aj ovocné dreviny si vyžadujú celoročnú pozornosť. Nedá sa priamo poukázať, ktorá činnosť je najdôležitejšia. Ponúkame Vám prehľad počas celého roka, načo by ste nemali zabudnúť,
08.11. 2015
9.76 kB čitatelov
Prunus spinosa - slivka trnková
Opis: Z hľadiska vedeckej klasifikácie slivku trnkovú (Prunus spinosa) zaraďujeme do triedy vyšších dvojklíčnolistových rastlín (Rosopsida), radu ružotvaré (Rosales) a čeľade ružovité
14.10. 2015
8.97 kB čitatelov
Samoopelivé vs. cudzoopelivé druhy
Pre niekoho samozrejmosť, pre niekoho starosť. Preto Vám ponúkame jednoduché vysvetlenie, riešenia a tipy pre pestovanie. Samoopelivé druhy sa dokážu opeliť vlastným peľom pomocou včiel, vetra
14.10. 2015
8.33 kB čitatelov
Drobné ovocné kry ako doplnok záhrady
Drobné ovocné kry sú súčasťou takmer každej záhrady. Nezaberajú veľa priestoru, nie sú náročné na pestovanie a pravidelne poskytujú úrodu plodov, ktoré viete vždy využiť. Pokiaľ máte
23.08. 2015
10.62 kB čitatelov
Rubus fruticosus - ostružina černicová
Opis rastliny: Ostružina černicová je ostnatý popínavý ker s plytkou koreňovou sústavou patriaci do čeľade Rosaceae – ružovité. Jeho čierno fialové, inokedy modré (záleží podľa odrody)
26.07. 2015
7.15 kB čitatelov
Maliny, maliny
Sú obľúbené, chutné a takmer bez starostlivosti pravidelne rodia. Vyžadujú len výber vhodného stanovišťa, aby sa mohli rozrastať a tým nespôsobovali problémy iným rastlinám alebo susedom.
Atlas / Ovocné dreviny
10.06. 2018
1.06 kB čitatelov
Ríbezľa egrešová - Ribes uva-crispa
01.05. 2018
999 čitatelov
Jabloň domáca - Malus domestica
30.04. 2018
1.08 kB čitatelov
Čerešňa višňová - Prunus cerasus
30.04. 2018
1.21 kB čitatelov
Čerešňa vtáčia - Prunus avium
28.04. 2018
697 čitatelov
Ostružina malinová - Rubus idaeus
28.04. 2018
533 čitatelov
Ríbezle - Ribes
28.04. 2018
697 čitatelov
Datlovník pravý - Phoenix dactylifera
28.04. 2018
597 čitatelov
Ostružina černicová - Rubus fruticosus
28.04. 2018
632 čitatelov
Čerešňa - Prunus avium
28.04. 2018
657 čitatelov
Drieň obyčajný - Cornus mas