Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky

Poslal: 17.10. 2006 09:09:02 (34055 čitatelov)

Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky

Z celkového počtu asi 2 550 druhov a poddruhov všetkých cievnatých rastlín, ktoré sú pôvodnými zástupcami flóry Slovenskej republiky, stojí na rôznom stupni ohrozenia 1 447 druhov a poddruhov.

To znamená, že je z celkového počtu všetkých prirodzene sa vyskytujúcich rastlín u nás ohrozených takmer 60%. Podobnú situáciu zaznamenáva i Česká republika. Tieto závažné čísla sú alarmujúce. Ochrana prírody už ďalej nemôže byť záležitosťou len úzkej skupiny ochranárov a štátnych úradníkov. Ak má byť skutočne efektívna, musí byť spojená i s výchovou. Je nevyhnutne potrebné priblížiť čo najširšej verejnosti podstatu i dôvody ochrany, predstaviť hodnoty, ktoré si zaslúžia záujem všetkých nás. Táto kniha chce byť práve takým podnetom.

Zoznámime vás podrobne s viac ako tristo druhmi najvzácnejších rastlín našich zemí, s ich výskytom i stupňom ohrozenia. Obsiahli text je doplnený unikátnymi fotografiami samotných rastlín a ich biotopov. Je smutným faktom, že mnohé veľmi vzácne rastliny z tejto knihy väčšina čitateľov v našej prírode nikdy neuvidí. V súčasnosti už celá populácia niektorých druhov počíta len zopár posledných exemplárov.

Pozorný čitateľ si určite všimne, že do publikácie boli zaradené i niektoré vzácne druhy, ktoré doposiaľ nie sú zákonom chránené. Väčšinou sa jedná o archeofytné buriny, ktorých ochrana je veľmi problematická. Zákon tak isto nechráni ani niektoré iné druhy, ktoré by si nepochybne jeho pozornosť zaslúžili. Kniha Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky ponúka čitateľovi možnosť precestovať takmer celé územie oboch štátov a všade stretnúť vzácne rastliny, v prírode často veľmi ťažko badateľné. Umožňuje aspoň sčasti porozumieť zložitým prírodným procesom prebiehajúcim našim očiam celkom skryto, utajene a nezávisle od našej vôle a vedomia.

Prijmite pozvanie do tohto krásneho sveta rastlín, ktorý je potrebné vidieť, spoznať, obdivovať a najmä chrániť.

Články: chránené rastliny

02.06. 2007
16.56 kB čitatelov
Satureja - saturejka
28.05. 2007
31.12 kB čitatelov
Kniphofia 'Alcazar' - fakľovka
27.04. 2012
14.19 kB čitatelov
Vysádzame mečíky a georgíny
29.10. 2012
9.95 kB čitatelov
Jesenný balkón a terasa
16.09. 2015
3.10 kB čitatelov
Tipy na mesiac september (1)
15.09. 2010
28.91 kB čitatelov
Papučkové záhradné orchidey
20.02. 2009
33.08 kB čitatelov
Ovocné dreviny do nádob
07.04. 2015
9.37 kB čitatelov
Primula elatior – prvosienka vyššia
29.10. 2015
6.50 kB čitatelov
Ruža šípová - Rosa canina
01.03. 2009
26.38 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský - výsadba, pestovanie a ošetrovanie (1)
Atlas / Knihy
06.08. 2008
6.66 kB čitatelov
Soutěž o knihy se zahradní tématikou