Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky

Poslal: 17.10. 2006 09:09:02 (34254 čitatelov)

Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky

Z celkového počtu asi 2 550 druhov a poddruhov všetkých cievnatých rastlín, ktoré sú pôvodnými zástupcami flóry Slovenskej republiky, stojí na rôznom stupni ohrozenia 1 447 druhov a poddruhov.

To znamená, že je z celkového počtu všetkých prirodzene sa vyskytujúcich rastlín u nás ohrozených takmer 60%. Podobnú situáciu zaznamenáva i Česká republika. Tieto závažné čísla sú alarmujúce. Ochrana prírody už ďalej nemôže byť záležitosťou len úzkej skupiny ochranárov a štátnych úradníkov. Ak má byť skutočne efektívna, musí byť spojená i s výchovou. Je nevyhnutne potrebné priblížiť čo najširšej verejnosti podstatu i dôvody ochrany, predstaviť hodnoty, ktoré si zaslúžia záujem všetkých nás. Táto kniha chce byť práve takým podnetom.

Zoznámime vás podrobne s viac ako tristo druhmi najvzácnejších rastlín našich zemí, s ich výskytom i stupňom ohrozenia. Obsiahli text je doplnený unikátnymi fotografiami samotných rastlín a ich biotopov. Je smutným faktom, že mnohé veľmi vzácne rastliny z tejto knihy väčšina čitateľov v našej prírode nikdy neuvidí. V súčasnosti už celá populácia niektorých druhov počíta len zopár posledných exemplárov.

Pozorný čitateľ si určite všimne, že do publikácie boli zaradené i niektoré vzácne druhy, ktoré doposiaľ nie sú zákonom chránené. Väčšinou sa jedná o archeofytné buriny, ktorých ochrana je veľmi problematická. Zákon tak isto nechráni ani niektoré iné druhy, ktoré by si nepochybne jeho pozornosť zaslúžili. Kniha Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky ponúka čitateľovi možnosť precestovať takmer celé územie oboch štátov a všade stretnúť vzácne rastliny, v prírode často veľmi ťažko badateľné. Umožňuje aspoň sčasti porozumieť zložitým prírodným procesom prebiehajúcim našim očiam celkom skryto, utajene a nezávisle od našej vôle a vedomia.

Prijmite pozvanie do tohto krásneho sveta rastlín, ktorý je potrebné vidieť, spoznať, obdivovať a najmä chrániť.

Články: chránené rastliny

02.06. 2007
16.79 kB čitatelov
Satureja - saturejka
28.05. 2007
31.70 kB čitatelov
Kniphofia 'Alcazar' - fakľovka
27.04. 2012
14.75 kB čitatelov
Vysádzame mečíky a georgíny
29.10. 2012
10.37 kB čitatelov
Jesenný balkón a terasa
16.09. 2015
3.45 kB čitatelov
Tipy na mesiac september (1)
15.09. 2010
29.74 kB čitatelov
Papučkové záhradné orchidey
16.02. 2008
52.26 kB čitatelov
Araucaria araucana - araukária andská
20.02. 2009
34.05 kB čitatelov
Ovocné dreviny do nádob
07.04. 2015
10.07 kB čitatelov
Primula elatior – prvosienka vyššia
01.03. 2009
26.68 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský - výsadba, pestovanie a ošetrovanie (1)
Atlas / Knihy
06.08. 2008
6.73 kB čitatelov
Soutěž o knihy se zahradní tématikou