Trávnik - príprava, založenie a kosenie

Poslal: 14.06. 2012 20:07:37 (14959 čitatelov)

Trávnik je spoločenstvo tráv a niekoľkých roztrúsene rastúcich bylín. Pravidelným kosením sa vytvorí hustý trávnik, ktorý je zvyčajne odolný proti zošliapaniu. Táto vynikajúca vlastnosť posúva trávnik do popredia pred ostatnými rastlinami v záhrade.

Trávnik - príprava, založenie a kosenie: trava (ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY)

Aby sme dosiahli požadovaný stav - hustý a pevný trávnik, volíme pri jeho zakladaní rôzne druhy tráv. Existuje veľké množstvo tráv s celkom odlišnými vlastnosťami. Nie všetky sa svojimi nárokmi a rastovými formami hodia rovnako na vytvorenie hustého trávnika. Treba tiež rozlišovať jednoročné a trváce druhy, z ktorých sú obyčajne dôležité tie druhé. Ďalej treba rozlišovať výbežkaté trávy - či už s nadzemnými alebo podzemnými výbežkami - od tráv vytvárajúcich trsy. Trvácny trávnik musí pozostávať z vhodnej miešanky trávnych druhov, ktoré sa vo svojich vlastnostiach vzájomne dopĺňajú. Použitá trávna miešanka musí vyhovovať jednak momentálnym podmienkam, jednak uskutočniteľnému spôsobu ošetrovania.

Zakladanie trávnika a príprava pôdy
Plochy, na ktorých chceme založiť trávnik, je potrebné vopred starostlivo zrýľovať. Treba povyberať všetky trváce buriny, korene, kamene a pod. Stará mačina sa plytko, t. j. asi v hrúbke 3 cm zoberie a spolu s inými odpadkami sa uloží na kompost. Ak chceme mačinu zapracovať do pôdy, treba pôdu zrýľovať na hĺbku dvoch rýľov, pričom mačina sa musí dostať celkom na spodok a prikryť ďalšou vrstvou pôdy. Zrýľovaná plocha sa dôkladne pohrabe, pričom sa súčasne vyrovná. Potom sa celá plocha povalcuje alebo, ak nemáme k dispozícii valec, ušliape sa nohami tak, že sa kladú tesne vedľa seba. Vzniknuté malé nerovnosti je možné opačnou stranou hrablí ešte dodatočne vyrovnať.

Sejba
Podľa možnosti sa seje za bezvetria, pretože vietor by mohol jemné trávne semeno odviať. Aby sme semeno vysiali rovnomerne po celej ploche pri dodržaní správneho výsevného množstva, ktoré je pri bežných trávnych miešankách cca 20 g na m2, odvážime si zodpovedajúce množstvo a vysejeme ho na vyznačenú plochu 1 m2.

Prvé kosenie
Keď tráva dorastie do výšky 8-10 cm, vykoná sa prvé kosenie. Pred prvým kosením je veľmi dôležité vopred vyskúšať správny chod a hlavne ostrosť nožov na kosačke. Nekosme príliš nízko, ale iba na výšku 5-6 cm.

Druhé kosenie
Druhé kosenie sa musí robiť len čo tráva opäť dorástla na výšku 10 cm. Kosí sa opäť na výšku približne 5 cm. Časový odstup medzi jednotlivými kosbami závisí od ročného obdobia, rozhodujúca je vždy výška a stav trávnika. Všetky jednoročné buriny sú po druhej kosbe zväčša zničené. Napriek tomu však dobre urobíme, ak všetky objavujúce sa buriny včas a sústavne ničíme. Predovšetkým nesmieme dopustiť, aby sa zakorenili trváce buriny. Až do druhej kosby možno na trávnik stúpať pri nevyhnutných prácach len s topánkami bez opätkov. Prvý rok treba trávnik vôbec čo najviac šetriť.

Trávnik - príprava, založenie a kosenie: siatie trávnika (ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY)

Tex a foto Roman Böhm, Záhradnícke služby - Romanzo
www.zahradnicke-sluzby.sk

Články: trávnik príprava

07.08. 2015
6.60 kB čitatelov
Tipy na mesiac august (1)
10.07. 2012
12.10 kB čitatelov
Kobercové trávniky - prečo áno?
01.03. 2009
27.87 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský - výsadba, pestovanie a ošetrovanie (1)
Atlas / Trávnik
01.05. 2018
659 čitatelov
Trávniky v máji
23.10. 2013
3.88 kB čitatelov
Burina v trávniku
04.07. 2012
4.00 kB čitatelov
Trávnik a solárne panely
26.11. 2011
13.39 kB čitatelov
Mach
21.01. 2011
8.43 kB čitatelov
Houby na trávniku
21.01. 2011
18.72 kB čitatelov
Trávnik - svetle fleky
03.11. 2010
9.86 kB čitatelov
Na pozemku kamene a štrk
10.03. 2009
15.53 kB čitatelov
Pěkně zelený trávník, který nežloutne