Zničí naše pagaštany nový druh motýľa?

Poslal: 08.01. 2007 11:04:15 (20933 čitatelov)

Aesculus hippocastanum

Keď v roku 1985 objavili entomológovia na brehu jazera Ohridela na hranicu medzi Mace-dónskom a Albánskom nový druh motýľa, považovali za endemita1 tohto jazera. Určite ich nena-padlo, že do 10 rokov bude obývať polovicu Európy.

Ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella), ktorý napáda pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), bol na Slovensku prvýkrát zistený v roku 1994, teda necelých 9 rokov od svojho objavenia.
Od konca apríla až do polovice mája sa liahnu z kukiel motýle. Sú veľké 3-4 mm, v rozpätí krídel merajú 6-8 mm. Vrchná strana horných krídiel je mramorovaná.
Po párení samička znáša na vrchnú stranu listov pozdĺž hlavnej žilnatiny okolo 200 bielych vajíčok. Po dvoch až troch týždňoch sa z nich liahnu šedobiele larvy veľké sotva 1 mm. Hneď po "narodení" sa prehrýzajú do listov, pričom žilnatinu, vrchnú a ani spodnú pokožku listov nepoškodzujú - živia sa iba strednou časťou, ktorá sa volá palisádový parenchýn. Požerom vytvárajú "míny", čo sú vlastne vyhrýzané miesta v listoch. Spočiatku sú okrúhle, neskôr podlhovasté. V čase kuklenia lariev sú míny po celom liste. V jednej míne, ktorá je z vrchnej strany priesvitná žije jedna, zriedkavejšie dve larvy. Larva sa kuklí v liste asi po mesiaci. V kukle strávi 2-3 týždne a potom vylietajú najskôr samčekovia, potom samičky. U nás má 3 generácie. Do ďalšieho roka prezimuje kukla tretej generácie. Šírenie ploskáčikov na strome je od kmeňa do koruny.
Aj napriek vysokej úmrtnosti vajíčok (napr. na jednom liste z 910 vajíčok sa vyliahlo 59 lariev, ktoré vytvorili 52 mín) je tento druh veľmi expanzívny (rýchlo sa rozširujúci).
Škodlivá je iba larva. Listy napadnuté larvami predčasne spravidla neopadávajú a po celé vegetačné obdobie sú vystreté.
Predčasné opadávanie listov, ich zasychanie a skrúcanie (a to nielen tie, ktoré sú napadnuté ploskáčikmi) spôsobujú huby, hlavne Guignardia aesculi. Choroba sa šíri od vrcholu a okrajov koruny nadol smerom ku kmeňu.

Ako proti nim?
Boj s ploskáčikmi je veľmi náročný. Hrabanie a likvidácia opadnutého lístia na jeseň je málo účinná, pretože kukly z listov ľahko vypadávajú a prezimujú na povrchu pôdy. (Pri mladších stromoch to za pokus stojí.) Z pokusov slovenských vedcov sa zistilo, že najľahšie sa ich dá zbaviť rovnakým spôsobom aký bol opísaný v minulom čísle (pri ničení lariev motýľa Eriocrania rubroaurella, ktoré napádajú brezy).

Jablone
Na jabloniach rovnakým spôsobom škodí príbuzný druh podkopáčik špirálový (Leucoptera scitella). Zatiaľ posledný kalamitný výskyt bol zaznamenaný v osemdesiatych rokoch. Proti nemu sú povolené tieto chemické prípravky: v čase rojenia motýľov Karate 2,5 EC a Talstar 10 EC (oboje v konc. 0,02 %; 2 ml na 10 l vody). V čase kladenia vajíčok Dimilin 25 DP (v konc.0,04 %; 4 g na 10 litrov vody; alebo Dimilin 48 SC v konc.0,02 %; 2 ml na 10 l vody) a Nomolt 15 SC (v koncentrácii 0,075 %; 7,5 ml na 10 l vody). Postreky sa vykonávajú podľa signalizácie2. Ak v čase postreku kvitnú jablone nesmie sa použiť prípravok Talstar, pretože je pre včely jedovatý! Ostatné prípravky sa môžu použiť bez obmedzenia. Pochopiteľne pri malom výskyte škodcu a malom napadnutí sa chemická ochrana nevykonáva.

Vysvetlivky neznámych pojmov
1 endemit je druh, ktorého oblasť výskytu je relatívne veľmi malá, obmedzená len na určitú oblasť (napr. Vysoké Tatry, Alpy, Austrália). Okrem tejto malej oblasti nikde inde nežije. Napríklad kengura žije iba v Austrálii a preto sa považuje za austrálsky endemit.
2 - to znamená, že nepostrekujeme keď je škodca ešte v štádiu kukly ale až vtedy, keď do feromónových lapačov sa začínajú chytať prvé jedince.
Klub pestovateľov rastlín
http://www.kpr.sk
foto Hana Vymazalová
10 nejnovějších článků v tomto tématu
21.10. 2016
5.45 kB čitatelov
Quercus bicolor - dub dvojfarebný
Dub dvojfarebný je mohutný americký strom dorastajúci do výšky 25 metrov, zriedkavo až 30 metrov. Tvorí 8-10 cm široké, tmavozelené, lesklé listy dlhé 10-18 cm. Rastie v močiaroch a lužných
15.11. 2015
14.09 kB čitatelov
Quercus robur - dub letný
Opis a botanické zaradenie: Quercus robur L. – Slovensky: Dub letný, Česky: Dub letní (křemelák), Anglicky: English oak, Maďarsky: Kocsányos tölgy, Rusky: Дуб чере́шчатый je stredne
09.11. 2014
10.11 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský
Orech kráľovský i spolu s mandľou či lieskou zaraďujeme k druhom škrupinového ovocia. V nedávnej minulosti sa orechy často vysádzali popri cestách v podobe stromoradí. Semená, ktoré
30.06. 2013
22.47 kB čitatelov
Okrasné javory v záhrade
Javory sú v záhonoch nesmierne atraktívne. Známe sú najmä vo výsadbách v japonských záhradách, ale nie je to podmienkou. Elegantne sa vynímajú v akejkoľvek záhrade ako solitéry, v skupinových
15.11. 2011
10.74 kB čitatelov
Prunus serrulata - sakura
Sakura alebo aj čerešňový kvet. Jej domovom sú ázijské štáty ako napr. Japonsko, Čína, Vietnam a Kórea. Dosahuje výšku od 3 m až po 7 m v závislosti od odrody.
19.08. 2009
33.24 kB čitatelov
Castanea sativa - gaštan jedlý
Gaštany patria dlhodobo k najžiadanejším a najmenej dostupným ovocným druhom. Táto delikatesa sa dá bez problémov pestovať aj v našich oblastiach. Vytvára pekné estetické stromy dorastajúce
11.03. 2009
30.71 kB čitatelov
Robinia pseudoacacia 'Frisia' - agát biely
Agát biely Frisia je mimoriadny dekoratívny strom, ktorý nemá rovného pri prepúšťaní svetla do záhrady. I keď narastie pomerne vysoký, jeho vplyv na úrovni pôdy je minimálny. Tvar má oválny
03.03. 2009
43.02 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský - výsadba, pestovanie a ošetrovanie (2)
Výživa a hnojenie Orechy patria k ovocným druhom, pri ktorých podiel hospodárskej úrody na celkovej biomase vytvorenej v priebehu roka je nižší ako pri iných ovocných rastlinách, čo spolu
01.03. 2009
27.64 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský - výsadba, pestovanie a ošetrovanie (1)
Škrupinoviny zahŕňajú niekoľko ovocných druhov rôzneho botanického zaradenia, a tým i vlastností – morfologických aj biologických. Spoločným znakom však je, že semená, ktoré sú konzumnou
14.01. 2008
50.56 kB čitatelov
Quercus rubra - dub červený
Dub červený je jedným z najrýchlejšie rastúcich a najživotaschopnejších dubov. V mladosti je vzpriameného vzrastu a neskôr sa s vekom dramaticky rozširuje. Má výraznú štruktúru, keď je
Atlas / Stromy listnaté opadavé
04.05. 2018
899 čitatelov
Buk lesný - Fagus sylvatica
04.05. 2018
647 čitatelov
Topoľ osika - Populus tremula
04.05. 2018
610 čitatelov
Lipa - Tilia
04.05. 2018
798 čitatelov
Hrab obyčajný - Carpinus betulus
30.04. 2018
526 čitatelov
Orgován obyčajný - Syringa vulgaris
30.12. 2016
896 čitatelov
Množenie rastlín
15.03. 2014
56.45 kB čitatelov
Jedlý gaštan
08.07. 2012
41.58 kB čitatelov
Javor - choroba
26.08. 2011
28.86 kB čitatelov
Katalpa - určení stromu
01.03. 2009
17.46 kB čitatelov
Orech kráľovský - štepenie