Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky
Z celkového počtu asi 2 550 druhov a poddruhov všetkých cievnatých rastlín, ktoré sú pôvodnými zástupcami flóry Slovenskej republiky, stojí na rôznom stupni ohrozenia 1 447 druhov a poddruhov …
Computer Press, a.s. | 17.10. 2006