Krajinotvorný význam ovocných drevín (KOHAPLANT) Krajinotvorný význam ovocných drevín
Pestovanie ovocných drevín má u nás dlhoročnú tradíciu. Pestujú sa na našom území od nepamäti. Spĺňajú množstvo funkcií - zásobenie ovocím, plody sú základom pre množstvo sekundárnych produktov, ich peľ slúži ako potrava pre včely, ovocné sady dotvárajú …
KOHAplant s.r.o. | 24.03. 2009