Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Cytokinýny
Cytokinýny – látky, ktoré urýchľujú bunkové delenie, ich vplyvom sa zväčšuje obsah bielkovín v nukleových kyselinách DNA a RNA. …
Ing. Monika Offertálerová | 18.05. 2017 20:40
Cytológia
Cytológia – je pomerne mladá a moderná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom veľkosti, tvaru, štruktúry, funkcie, rozmnožovania, starnutia a odumierania buniek. Stručnejšie definície: „Cytológia je náuka o bunke.“, „Cytológia …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 21:22
Cytoplazma
Cytoplazma – vnútorné prostredie bunky tvorené koncentrovanými roztokmi rôznych látok. V eukaryotických bunkách ide o označenie pre cytosól (základná plazma), bunkové organely (okremy karyoplazmy) a bunkové inklúzie. Je to časť protoplazmy. …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 22:00
Cytotoxíny
Cytotoxíny – toxické, prírodné alebo syntetické substancie, ktoré usmrcujú bunky (najčastejšie vyvolávajú plazmolýzu). …
Ing. Monika Offertálerová | 18.05. 2017 20:41
Cytotyp
Cytotyp – jedinec alebo skupina jedincov v rámci toho istého druhu, ktoré sa vyznačujú kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi odlišnosťami v genóme (v chromozómovej sústave). …
Ing. Monika Offertálerová | 18.05. 2017 20:45