Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Asymetrický kvet
Asymetrický kvet – je nesúmerný kvet, ktorý nemožno rozdeliť ani jednou rovinou súmernosti na dve zrkadlovo zhodné polovice. Jeho opakom je aktinomorfný (pravidelný) kvet. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:59