Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Bisymetrický kvet
Bisymetrický kvet – lat. flos bisymmetricus má dve na seba kolmé roviny súmernosti (napr. Brassicaceae). …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 19:27