Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Ribes uva crispa Bobuľa
Bobuľa – lat. bacca je typ dužinatého plodu so šťavnatým mezokarpom aj endokarpom, spravidla viacsemenný plod, ktorý sa tvorí z viacplodolistového niekedy jednoplodolistového gynécea. Ribes uva crispa Vitis vinifera Sambucus nigra Vaccinium …
Ing. Monika Offertálerová | 30.12. 2016 23:13