Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Chromozóm
Chromozóm - je funkčný a štruktúrny útvar bunkového jadra, viditeľný počas mitózy alebo meiózy, ktorý pozostáva z jednej alebo dvoch molekúl DNA a naviazaných bielkovín (nukleoproteínov). Je nositeľom genetickej informácie zakódovanej …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 13:09