Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Cytológia
Cytológia – je pomerne mladá a moderná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom veľkosti, tvaru, štruktúry, funkcie, rozmnožovania, starnutia a odumierania buniek. Stručnejšie definície: „Cytológia je náuka o bunke.“, „Cytológia …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 21:22