Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Cytotyp
Cytotyp – jedinec alebo skupina jedincov v rámci toho istého druhu, ktoré sa vyznačujú kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi odlišnosťami v genóme (v chromozómovej sústave). …
Ing. Monika Offertálerová | 18.05. 2017 20:45