Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Eukaryotická bunka
Eukaryotická bunka – je základná stavebná a funkčná jednotka eukaryotických organizmov. Je to typ bunky, ktorej hlavná genetická informácia je uložená v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia (cytoplazmy) fosfolipidovou membránou. …
Ing. Monika Offertálerová | 06.01. 2017 21:57