Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Zea mays Jednopohlavný kvet
Jednopohlavný kvet – je diklinický kvet, ktorý má sformované buď len piestiky, alebo len tyčinky. Ak je kvet vybavený len tyčinkami, ide o kvet samčí čiže tyčinkový; ak je vybavený len piestikmi, ide o kvet samičí čiže piestikový. …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 17:45