Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Koruna
Koruna – lat. corolla je vnútorná, zvyčajne farebne nápadná časť rozlíšeného kvetného obalu. (Pozri aj kvetný obal). Je tvorená voľnými alebo zrastenými korunnými lupienkami. …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 14:58
Koruna motýľovitá
Koruna motýľovitá – je osobitným tvarom voľnolupienkovej koruny. Motýľovitá koruna pozostáva z hornej striešky, z dvoch krídel a z dolného člnka vzniknutého z dvoch voľných alebo zrastených lupienkov. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:09
Koruna neopadavá
Koruna neopadavá – je koruna, ktorá dlhodobo pretrváva. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:13
Koruna nesúmerná
Koruna nesúmerná – je koruna, ktorá má lupienky nerovnaké alebo rozostavené tak, že nemožno nimi preložiť žiadnu rovinu súmernosti. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:23
Koruna opadavá
Koruna opadavá – je koruna, ktorá po určitom čase svojej funkcie opadáva. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:15
Koruna pravidelná
Koruna pravidelná – je koruna, ktorá má lupienky (voľné alebo zrastené) – všetky rovnaké a rovnomerne rozostavené. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:21
Koruna prchavá
Koruna prchavá – je koruna, ktorá opadáva ihneď po rozvití kvetu. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:17
Koruna súmerná
Koruna súmerná – je koruna, ktorá má lupienky nerovnaké alebo rozostavené tak, že možno nimi preložiť jednu rovinu súmernosti. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:22
Koruna zrastenolupienková
Koruna zrastenolupienková – je koruna tvorená korunnou rúrkou, korunným lemom a hrdlom koruny. Zrastenolupienková koruna môže byť rozličného tvaru: rúrkovitá, krčiažkovitá, lievikovitá, zvonkovitá, svietnikovitá, guľatá, jazykovitá, …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 18:05