Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Musa Kvet
Kvet – lat. flos je súbor metamorfovaných listov krytosemenných rastlín, sediacich na skrátenej stonke (– brachyblaste), umožňujúcich kopuláciu pohlavných buniek. Rozlišujeme úplný kvet zložený z kvetnej stonky, kvetného obalu, súboru …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 14:19
Convallaria Kvet
Kvet – lat. flos je súbor premenných (metamorfovaných) listov, ktoré slúžia na pohlavné rozmnožovanie. Skladá sa obyčajne z jedného alebo z viacerých piestikov ako samičieho orgánu, z tyčiniek ako samčieho orgánu. Obklopuje ich zvyčajne …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 12:04
Kvet achlamidický
Kvet achlamidický – je nahý kvet, ktorý má abortovaný kvetný obal. Ďalšie podobné definície achlamidického kvetu: „Kvet bez vyvinutých kvetných obalov“ alebo „Kvet na ktorom zanikli kvetné obaly, tzv. bezobalový kvet“. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 17:35
Kvet monochlamidický
Kvet monochlamidický – je kvet heterochlamidický, v ktorom zanikol kalich alebo koruna. (Pozri aj kvetný obal). …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 17:23
Kvetná stonka
Kvetná stonka – je vrcholová časť hlavnej stonky, alebo vrcholová časť bočných stoniek, alebo tzv. kvetná stopka v súkvetiach, na ktorej sú umiestnené kvetné orgány. Zvyčajne má dve časti kvetnú stopku a kvetné lôžko. …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 14:49
Kvetná stopka
Kvetná stopka – je dlhšia alebo kratšia časť kvetnej stonky pod kvetným lôžkom. Podľa dĺžky kvetnej stopky môže byť kvet stopkatý alebo sediaci. …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 14:51
Kvetné lôžko Matricaria recutita Kvetné lôžko
Kvetné lôžko – je apikálny koniec kvetnej stopky, na ktorom sú umiestnené jednotlivé kvetné časti. Najčastejšie býva ploché, vypuklé, polguľovité alebo preliačené. Kvetné lôžko Matricaria recutita …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 14:52
Kvetný obal
Kvetný obal – je súbor metamorfovaných listov, obaľujúcich pohlavné orgány kvetu. Je buď rovnakotvarý a nazýva sa okvetie (kvet homochlamidický), alebo je rozlíšený na kalich a korunu (kvet heterochlamidický). …
Ing. Monika Offertálerová | 02.01. 2017 14:53