Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Meióza
Meióza - alebo meiotické delenie alebo redukčné delenie je typ bunkového delenia, počas ktorého dochádza k produkcii buniek so zredukovaným počtom chromozómov (2n → n, 4n → 2n), čo je základný proces umožňujúci pohlavné rozmnožovanie. …
Ing. Monika Offertálerová | 11.05. 2017 13:19