Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Helianthus annuus Nažka
Nažka - je suchý nepukavý plod, zvyčajne jednosemenný, s blanitým alebo kožovitým oplodím nezrastajúcim s osemením. Napr.: zobáčikatá nažka s chocholcom, zobáčikatá nažka, krídlatá nažka. Helianthus annuus …
Ing. Monika Offertálerová | 14.03. 2017 10:30