Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Morus Súplodie
Súplodie - je súbor plodov jedného súkvetia. Môže byť zrastené alebo združené. Zrastené súplodie vzniká tým, že plody súkvetia zrastajú svojím oplodím (napr. dvojbobuľa). Združené súplodie vzniká tým, že ináč voľné plody …
Ing. Monika Offertálerová | 14.03. 2017 10:20