Obrázok Téma / FórumPosledný príspevok
Zygomorfný kvet
Zygomorfný kvet – je súmerný kvet, ktorý možno rozdeliť jednou rovinou súmernosti (podľa mediány) na dve zhodné polovice. Je monosymetrický kvet podľa mediány. …
Ing. Monika Offertálerová | 04.01. 2017 19:05