Fotogaléria 68

Fotogaléria obsahuje obrázky publikované v článkoch na Zahrada-sk.com. Fotografie, u ktorých je uvedená autorka Hana Vymazalová, sú k dodaniu pre tlač vo vyšších rozlíšeniach na CD. Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky nie sú voľne použiteľné a záujemcov o ne sa musí dohodnúť priamo s autorom fotografie alebo článku.

[cz] Corylus avellana 'Roter Zellernuss' - líska červenolistá
Corylus avellana 'Roter Zellernuss' - líska červenolistá
[cz] Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
[cz] Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
[cz] Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
[cz] Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
[cz] Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
Corylus maxima 'Purpurea' - líska největší
[cz] Corylus maxima Purpurea
Corylus maxima Purpurea
[cz] Cosmos bipinnatus - krásenka
Cosmos bipinnatus - krásenka
[cz] Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená
Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená
[cz] Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená
Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená
[cz] Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená
Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená
[cz] Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená
Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená
[cz] Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená (letničky)
Cosmos bipinnatus - krásenka zpeřená (letničky)
[cz] Costus speciosus - kostus nádherný
Costus speciosus - kostus nádherný
[cz] Cotinus coggygria - ruj vlasatá
Cotinus coggygria - ruj vlasatá
[cz] Cotinus coggygria 'Golden Spirit' ® - ruj vlasatá
Cotinus coggygria 'Golden Spirit' ® - ruj vlasatá
[cz] Cotinus coggygria 'Royal purple' - ruj vlasatá
Cotinus coggygria 'Royal purple' - ruj vlasatá
[cz] Cotinus coggygria 'Royal purple' - ruj vlasatá
Cotinus coggygria 'Royal purple' - ruj vlasatá
[cz] Cotinus coggygria 'Royal purple' - ruj vlasatá
Cotinus coggygria 'Royal purple' - ruj vlasatá
[cz] Cotinus coggygria 'Young Lady' - ruj vlasatá
Cotinus coggygria 'Young Lady' - ruj vlasatá
[cz] Cotomeaster dammeri Skogholm - skalník Dammerův
Cotomeaster dammeri Skogholm - skalník Dammerův
[de] Cotoneaster
Cotoneaster
[cz] Cotoneaster - skalník (PROVOBIS)
Cotoneaster - skalník (PROVOBIS)
[cz] Cotoneaster adpressus 'Little Gem' - skalník přitisklý
Cotoneaster adpressus 'Little Gem' - skalník přitisklý
[cz] Cotoneaster buxifolius 'Nana' - skalník zakrslý
Cotoneaster buxifolius 'Nana' - skalník zakrslý
[en] Cotoneaster dammeri
Cotoneaster dammeri
[en] Cotoneaster dammeri
Cotoneaster dammeri
[sk] Cotoneaster dammeri
Cotoneaster dammeri
[cz] Cotoneaster dammeri - skalník Dammerův
Cotoneaster dammeri - skalník Dammerův
[cz] Cotoneaster dammeri - skalník Dammerův
Cotoneaster dammeri - skalník Dammerův
[cz] Cotoneaster dammeri - skalník Dammerův
Cotoneaster dammeri - skalník Dammerův
[en] Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - Cotoneaster Skogholm
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - Cotoneaster Skogholm
[en] Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - Cotoneaster Skogholm
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - Cotoneaster Skogholm
[cz] Cotoneaster dammeri Coral Beauty - skalník Dammerův
Cotoneaster dammeri Coral Beauty - skalník Dammerův
[cz] Cotoneaster dammerii
Cotoneaster dammerii
[cz] Cotoneaster frigidus 'Cornubia' - skalník chladnomilný (READERS DIGEST VÝBĚR)
Cotoneaster frigidus 'Cornubia' - skalník chladnomilný (READERS DIGEST VÝBĚR)
[cz] Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster horizontalis
[sk] Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster horizontalis
[sk] Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster horizontalis
[cz] Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
Cotoneaster horizontalis -  skalník vodorovný
[cz] Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
[cz] Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
[cz] Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
[cz] Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
[cz] Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný
Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný