Fotogaléria R16

Fotogaléria obsahuje obrázky publikované v článkoch na Zahrada-sk.com. Fotografie, u ktorých je uvedená autorka Hana Vymazalová, sú k dodaniu pre tlač vo vyšších rozlíšeniach na CD. Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky nie sú voľne použiteľné a záujemcov o ne sa musí dohodnúť priamo s autorom fotografie alebo článku.

[cz] Rostlinolékař - choroby a škůdci zahradních straček
Rostlinolékař - choroby a škůdci zahradních straček
[cz] Rostlinolékař - jak bojovat proti plžům
Rostlinolékař - jak bojovat proti plžům
[cz] Rostlinolékař - jak na obtížný svlačec (PROVOBIS)
Rostlinolékař - jak na obtížný svlačec (PROVOBIS)
[cz] Rostlinolékař - jak se zbavit slimáků a plzáků (1)
Rostlinolékař - jak se zbavit slimáků a plzáků (1)
[cz] Rostlinolékař - kadeřavost broskvoně: přípravky proti kadeřavosti Kuprikol 50, Syllit 65 WP
Rostlinolékař - kadeřavost broskvoně: přípravky proti kadeřavosti Kuprikol 50, Syllit 65 WP
[cz] Rostlinolékař - když listy bohyšek chřadnou
Rostlinolékař - když listy bohyšek chřadnou
[cz] Rostlinolékař - Loxiran Mravenčí bufet (PROVOBIS)
Rostlinolékař - Loxiran Mravenčí bufet (PROVOBIS)
[cz] Rostlinolékař - mandelinka bramborová
Rostlinolékař - mandelinka bramborová
[cz] Rostlinolékař - moniliniová spála (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - moniliniová spála (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - moniliniová spála (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - moniliniová spála (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - monilióza na višni (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - monilióza na višni (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - mšice, slunéčko sedmitečné
Rostlinolékař - mšice, slunéčko sedmitečné
[cz] Rostlinolékař - ochrana bohyšek
Rostlinolékař - ochrana bohyšek
[cz] Rostlinolékař - ochrana póru před škůdci, pór zahradní
Rostlinolékař - ochrana póru před škůdci, pór zahradní
[cz] Rostlinolékař - okousané okraje listů lalokonscem
Rostlinolékař - okousané okraje listů lalokonscem
[cz] Rostlinolékař - ozdravení půdy aksamitníkem
Rostlinolékař - ozdravení půdy aksamitníkem
[cz] Rostlinolékař - padlí na měsíčku zahradním
Rostlinolékař - padlí na měsíčku zahradním
[cz] Rostlinolékař - padlí na rostlinách (PROVOBIS)
Rostlinolékař - padlí na rostlinách (PROVOBIS)
[cz] Rostlinolékař - Podosphaera mors-uvae - hnědé /americké/ padlí angreštu (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - Podosphaera mors-uvae - hnědé /americké/ padlí angreštu (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - Podosphaera mors-uvae - hnědé /americké/ padlí angreštu (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - Podosphaera mors-uvae - hnědé /americké/ padlí angreštu (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - Podosphaera mors-uvae - hnědé /americké/ padlí angreštu (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - Podosphaera mors-uvae - hnědé /americké/ padlí angreštu (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - Podosphaera mors-uvae - hnědé /americké/ padlí angreštu (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - Podosphaera mors-uvae - hnědé /americké/ padlí angreštu (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - postřik proti kadeřavosti broskvoně
Rostlinolékař - postřik proti kadeřavosti broskvoně
[cz] Rostlinolékař - přípravky proti plžům Mesurol, Vanish slug pellets, Nemaslug, Ferramol
Rostlinolékař - přípravky proti plžům Mesurol, Vanish slug pellets, Nemaslug, Ferramol
[cz] Rostlinolékař - přirození nepřátelé slimáků
Rostlinolékař - přirození nepřátelé slimáků
[cz] Rostlinolékař - rakovina ovocných dřevin
Rostlinolékař - rakovina ovocných dřevin
[cz] Rostlinolékař - rez hrušňová
Rostlinolékař - rez hrušňová
[cz] Rostlinolékař - rez hrušňová
Rostlinolékař - rez hrušňová
[cz] Rostlinolékař - rez hrušňová, Gymnosporangium sabinae (PROVOBIS)
Rostlinolékař - rez hrušňová, Gymnosporangium sabinae (PROVOBIS)
[cz] Rostlinolékař - slimáci škodí na zahrádce, najdeme je i v lese
Rostlinolékař - slimáci škodí na zahrádce, najdeme je i v lese
[cz] Rostlinolékař - smutnice (PROVOBIS)
Rostlinolékař - smutnice (PROVOBIS)
[cz] Rostlinolékař - strupovitost hlohyní (PROVOBIS)
Rostlinolékař - strupovitost hlohyní (PROVOBIS)
[cz] Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)
Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)
[cz] Rostlinolékař - trávník
Rostlinolékař - trávník
[cz] Rostlinolékař - ukázka tabulky časového ošetření zeleniny z knihy
Rostlinolékař - ukázka tabulky časového ošetření zeleniny z knihy
[cz] Rostlinolékař - vlnatí červci (PROVOBIS)
Rostlinolékař - vlnatí červci (PROVOBIS)
[cz] Rostlinolékař: Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha
Rostlinolékař: Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha
[cz] Rostlinolékař: Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha
Rostlinolékař: Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha
[cz] Rostlinolékař: červci na okrasných rostlinách (AGROBIO OPAVA)
Rostlinolékař: červci na okrasných rostlinách (AGROBIO OPAVA)
[cz] Rostlinolékař: Ferramol - přípravek proti slimákům
Rostlinolékař: Ferramol - přípravek proti slimákům
[cz] Rostlinolékař: hvězdník - (Hippeastrum
Rostlinolékař: hvězdník - (Hippeastrum
[cz] Rostlinolékař: chřestovníček liliový - Lilioceris lilii (PROVOBIS)
Rostlinolékař: chřestovníček liliový - Lilioceris lilii (PROVOBIS)