cz
Dub libanonský - v květu (Quercus libani)
Dub libanonský - v květu (Quercus libani)
cz
Dub Muehlenbergův - habitus (Quercus muehlenbergii)
Dub Muehlenbergův - habitus (Quercus muehlenbergii)
cz
Dub Muehlenbergův - list (Quercus muehlenbergii)
Dub Muehlenbergův - list (Quercus muehlenbergii)
cz
Dub Muehlenbergův - větévka s listy (Quercus muehlenbergii)
Dub Muehlenbergův - větévka s listy (Quercus muehlenbergii)
cz
Dub Muehlenbergův - větévka s listy (Quercus muehlenbergii)
Dub Muehlenbergův - větévka s listy (Quercus muehlenbergii)
cz
Dub Muehlenbergův - větévka s listy (Quercus muehlenbergii)
Dub Muehlenbergův - větévka s listy (Quercus muehlenbergii)
cz
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
cz
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
cz
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
cz
Dub plavožlutý (Quercus gilva)
Dub plavožlutý (Quercus gilva)
cz
Dub plavožlutý (Quercus gilva)
Dub plavožlutý (Quercus gilva)
cz
Dub plavožlutý - list (Quercus gilva)
Dub plavožlutý - list (Quercus gilva)
cz
Dub proměnlivý (Quercus variabilis)
Dub proměnlivý (Quercus variabilis)
cz
Dub proměnlivý - list (Quercus variabilis)
Dub proměnlivý - list (Quercus variabilis)
cz
Dub sametový (Quercus velutina)
Dub sametový (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - habitus na podzim (Quercus velutina)
Dub sametový - habitus na podzim (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - habitus v březnu (Quercus velutina)
Dub sametový - habitus v březnu (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - list (Quercus velutina)
Dub sametový - list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - list (Quercus velutina)
Dub sametový - list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - mladý strom v popředí (Quercus velutina)
Dub sametový - mladý strom v popředí (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - habitus (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - habitus (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na jaře (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na jaře (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na podzim (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na podzim (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - mladý list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - mladý list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s podzimními listy (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s podzimními listy (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s pupenem (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s pupenem (Quercus velutina)
cz
Dub Sargentův 'Thomas' - habitus na podzim (Quercus x sargentii)
Dub Sargentův 'Thomas' - habitus na podzim (Quercus x sargentii)
cz
Dub Sargentův 'Thomas' - plod (Quercus x sargentii)
Dub Sargentův 'Thomas' - plod (Quercus x sargentii)