cz
Jeřáb muk - květ (Sorbus aria)
Jeřáb muk - květ (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk - plody (Sorbus aria)
Jeřáb muk - plody (Sorbus aria)
cz
Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
cz
Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
cz
Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
cz
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifolia)
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifolia)
cz
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifolia)
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifolia)
cz
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifolia)
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifolia)
cz
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifolia)
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifolia)
cz
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb olšolistý - habitus na podzim (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý - habitus na podzim (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb olšolistý - květ (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý - květ (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb olšolistý - květ (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý - květ (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb olšolistý - list (Sorbus alnifolia)
Jeřáb olšolistý - list (Sorbus alnifolia)
cz
Jeřáb olšolistý - list (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý - list (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb olšolistý - mladý list (Sorbus alnifolia)
Jeřáb olšolistý - mladý list (Sorbus alnifolia)
cz
Jeřáb olšolistý - mladý list (Sorbus alnifolia)
Jeřáb olšolistý - mladý list (Sorbus alnifolia)
cz
Jeřáb olšolistý - podzimní list a plod (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý - podzimní list a plod (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb olšolistý - větévka s podzimním listem (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý - větévka s podzimním listem (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb olšolistý - větévka s podzimním listem a plodem (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý - větévka s podzimním listem a plodem (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb olšolistý - větévka s podzimním listem a plodem (Sorbus alnifrons)
Jeřáb olšolistý - větévka s podzimním listem a plodem (Sorbus alnifrons)
cz
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše - borka (Sorbus domestica var pyriformis)
Jeřáb oskeruše - borka (Sorbus domestica var pyriformis)
cz
Jeřáb oskeruše - habitus s plody (Sorbus domestica var pyriformis)
Jeřáb oskeruše - habitus s plody (Sorbus domestica var pyriformis)
cz
Jeřáb oskeruše - habitus s plody (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše - habitus s plody (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše - květ (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše - květ (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše - list (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše - list (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica var pyriformis)
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica var pyriformis)
cz
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše - listy (Sorbus domestica)
cz
Jeřáb oskeruše - mladý list (Sorbus domestica)
Jeřáb oskeruše - mladý list (Sorbus domestica)