cz
Plamenka 'Lichtspel' (Phlox paniculata)
Plamenka 'Lichtspel' (Phlox paniculata)
cz
Plamenka 'Variegata' (Phlox amoena)
Plamenka 'Variegata' (Phlox amoena)
cz
Plamenka 'Variegata' (Phlox amoena)
Plamenka 'Variegata' (Phlox amoena)
cz
Plamenka a hortenzie
Plamenka a hortenzie
cz
Plamenka Adessa Red (Phlox paniculata)
Plamenka Adessa Red (Phlox paniculata)
cz
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova 'Bořanovice' (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova 'Bořanovice' (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova 'Bořanovice' (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova 'Bořanovice' (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova 'Cracker Jack' (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova 'Cracker Jack' (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova 'Karkulka' (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova 'Karkulka' (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova 'Karkulka' (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova 'Karkulka' (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova 'Lila Königin' (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova 'Lila Königin' (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova 'Lila Königin' (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova 'Lila Königin' (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova 'Zigeunerblut' (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova 'Zigeunerblut' (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Douglasova 'Zigeunerblut' (Phlox douglasii)
Plamenka Douglasova 'Zigeunerblut' (Phlox douglasii)
cz
Plamenka Drummondova (Phlox x drummondii)
Plamenka Drummondova (Phlox x drummondii)
cz
Plamenka Drummondova (Phlox x drummondii)
Plamenka Drummondova (Phlox x drummondii)
cz
Plamenka Drummondova (Phlox x drummondii)
Plamenka Drummondova (Phlox x drummondii)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
cz
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)
Plamenka latnatá (Phlox paniculata)