cz
Vrba bílá - listy (Salix alba)
Vrba bílá - listy (Salix alba)
cz
Vrba bílá - plot (Salix alba)
Vrba bílá - plot (Salix alba)
cz
Vrba bílá v zimě (Salix alba)
Vrba bílá v zimě (Salix alba)
cz
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
cz
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
cz
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
cz
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá - jehnědy (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá - jehnědy (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá - list (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá - list (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá - větévka s listy a pupenem (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá - větévka s listy a pupenem (Salix melanostachys)
cz
Vrba japonská (Hakuro Nishiki)
Vrba japonská (Hakuro Nishiki)
cz
Vrba japonská Hakuro Nishiki (Salix integra)
Vrba japonská Hakuro Nishiki (Salix integra)
cz
Vrba japonská Hakuro Nishiki - zasychání (Salix integra)
Vrba japonská Hakuro Nishiki - zasychání (Salix integra)
cz
Vrba japonská Hakuro Nishiki - zasychání (Salix integra)
Vrba japonská Hakuro Nishiki - zasychání (Salix integra)
cz
Vrba japonskáostříhaná v březnu (Hakuro Nishiki)
Vrba japonskáostříhaná v březnu (Hakuro Nishiki)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)
cz
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba jíva (Salix caprea)