Morfológia rastlín

Zahŕňa vonkajšiu stavbu a tvar rastlín
Fotogaléria TémaOdpovede | Zobrazené Posledný príspevok
Magnolia stellata Chrysanthemiflora0 | 01370 x Acyklický kvet od Ing. Monika Offertálerová
Acyklický kvet – lat. flos acyclicus je kvet, ktorý má všetky kvetné časti postavené v skrutkovnici na kvetnom lôžku. Magnolia stellata Chrysanthemiflora Liriodendron tulipifera …
02.01. 2017 15:03:40 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 01054 x Aktinomorfný kvet od Ing. Monika Offertálerová
Aktinomorfný kvet – je pravidelný kvet, ktorý má lúčovito rozostavené kvetné časti a možno ním preložiť niekoľko rovín súmernosti. Jeho opakom je asymetrický kvet. …
04.01. 2017 18:58:06 od Ing. Monika Offertálerová
Helianthemum alpastre0 | 01428 x Alpínky od Ing. Monika Offertálerová
Alpínky – sú trvalé, spravidla nízke rastliny bylinného poschodia, ktoré v prírode rastú v horách celého sveta (nielen v Alpách) nad hornou hranicou lesa. Vysokohorské rastliny, skalničky. Príklady alpíniek v podobe rodov: devätorníky …
18.06. 2017 20:20:02 od Ing. Monika Offertálerová
Cytisus scoparius0 | 01143 x Andreceum od Ing. Monika Offertálerová
Andreceum – lat. androeceum je súbor všetkých tyčiniek v jednom kvete. Cytisus scoparius Genista radiata …
02.01. 2017 15:11:17 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00750 x Asymetrický kvet od Ing. Monika Offertálerová
Asymetrický kvet – je nesúmerný kvet, ktorý nemožno rozdeliť ani jednou rovinou súmernosti na dve zrkadlovo zhodné polovice. Jeho opakom je aktinomorfný (pravidelný) kvet. …
04.01. 2017 18:59:37 od Ing. Monika Offertálerová
Paeonia rockii0 | 00850 x Bazálna škvrna od Ing. Monika Offertálerová
Bazálna škvrna - nápadná odlišne sfarbená škvrna alebo tmavšia kresba na báze korunných lupienkov (napr. na veľkokvetom maku alebo drevitých pivóniách). Tým kvet dostáva výrazný, niekedy až dvojfarebne pôsobiaci vzhľad. Väčšinou …
18.06. 2017 20:28:18 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00730 x Bisymetrický kvet od Ing. Monika Offertálerová
Bisymetrický kvet – lat. flos bisymmetricus má dve na seba kolmé roviny súmernosti (napr. Brassicaceae). …
04.01. 2017 19:27:16 od Ing. Monika Offertálerová
Blizna0 | 00896 x Blizna od Ing. Monika Offertálerová
Blizna – lat. stigma je horná, chlpatá, papilnatá alebo žliazkatá časť piestika, umiestnená obvykle na vrchole čnelky, na ktorej sa zachytávajú a následne klíčia peľové zrná. Má rozličný tvar. …
02.01. 2017 15:21:33 od Ing. Monika Offertálerová
Ribes uva crispa0 | 00804 x Bobuľa od Ing. Monika Offertálerová
Bobuľa – lat. bacca je typ dužinatého plodu so šťavnatým mezokarpom aj endokarpom, spravidla viacsemenný plod, ktorý sa tvorí z viacplodolistového niekedy jednoplodolistového gynécea. Ribes uva crispa Vitis vinifera Sambucus nigra Vaccinium …
30.12. 2016 23:13:45 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00741 x Brachyblast od Ing. Monika Offertálerová
Brachyblast – je skrátená stonka, resp. skrátený bočný výhonok rastliny, na konci ktorého sa vytvárajú buď kvety (buk, jabloň, hruška a pod.); alebo na ňom vyrastajú ihlice (smrekovec opadavý, borovica a pod.). …
04.01. 2017 17:16:58 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00624 x Byľ od Ing. Monika Offertálerová
Byľ – lat. caulis je nedrevnatejúca a na konci vegetačného obdobia odumierajúca stonka. …
30.12. 2016 23:10:24 od Ing. Monika Offertálerová
Bylina Barbarea vulgaris0 | 00679 x Bylina od Ing. Monika Offertálerová
Bylina – herba je rastlina, ktorej žiadne nadzemné orgány nedrevnatejú, sú bylinné (herbaceae) a každý rok na konci vegetačného obdobia odumierajú; napr. jednoročné, dvojročné, viacročné a trváce byliny. Bylina Barbarea vulgaris Bylina …
30.12. 2016 23:11:29 od Ing. Monika Offertálerová
Quercus imbricaria0 | 01299 x Celistvookrajový list od Ing. Monika Offertálerová
Celistvookrajový list – je list s okrajom rovným, bez zubov, vrúbkov a zárezov. Quercus imbricaria Amorpha fruticosa …
30.12. 2016 23:12:31 od Ing. Monika Offertálerová
Cibuľa Allium cepa0 | 00711 x Cibuľa od Ing. Monika Offertálerová
Cibuľa – lat. bulbus je typ skrátenej dužinatej stonky tzv. podcibulie s husto zoskupenými zdužnatenými šupinovitými listami alebo ich pošvami, v ktorých sú uložené zásobné látky. Uprostred cibule je púčik, z ktorého vyrastá nadzemná …
30.12. 2016 23:15:12 od Ing. Monika Offertálerová
Borago officinalis0 | 00743 x Cyklický kvet od Ing. Monika Offertálerová
Cyklický kvet – lat. flos cyclicus je kvet, ktorý má všetky kvetné časti usporiadané v kruhoch čiže v cykloch, rozoznávame jedno-, dvoj-, troj-, štvor-, päťkruhový a mnohokruhový kvet. Borago officinalis Borago officinalis …
02.01. 2017 15:06:37 od Ing. Monika Offertálerová
Alangium platanifolium0 | 00691 x Čepeľ od Ing. Monika Offertálerová
Čepeľ – lat. lamina je rozšírená, obyčajne ploská časť listu. Alangium platanifolium Akebia quinata Akebia trifoliata …
30.12. 2016 23:16:15 od Ing. Monika Offertálerová
2 - čnělka0 | 00859 x Čnelka od Ing. Monika Offertálerová
Čnelka – lat. stylus je spravidla zúžená, sterilná a obyčajne dutá (valcovitá) časť piestika nesúca bliznu. 2 - čnělka …
02.01. 2017 15:20:32 od Ing. Monika Offertálerová
Salix caprea0 | 00795 x Diklínia od Ing. Monika Offertálerová
Diklínia – jednopohlavnosť rastlín, t. j. stav, keď má kvet len samičie (piestiky) alebo len samčie (tyčinky) pohlavné orgány. Salix caprea Salix caprea …
02.01. 2017 17:48:26 od Ing. Monika Offertálerová
Dianthus caryophyllus0 | 00741 x Dvojročná bylina od Ing. Monika Offertálerová
Dvojročná bylina – je bylina, ktorej cyklus života prebieha počas dvoch rokov (zjari vyklíči, prvý rok tvorí iba prízemnú listovú ružicu a hromadí živiny, potom prezimuje a na druhý rok ďalej rastie, kvitne, prináša plody až napokon …
11.05. 2017 11:26:21 od Ing. Monika Offertálerová
Fumaria officinalis0 | 00730 x Dvojzväzkové tyčinky od Ing. Monika Offertálerová
Dvojzväzkové tyčinky – sú tyčinky zrastené do dvoch zväzkov (napr. Fumaria officinalis L., Melilotus officinalis L.) Fumaria officinalis Melilotus officinalis …
11.05. 2017 11:28:27 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00559 x Fertilná tyčinka od Ing. Monika Offertálerová
Fertilná tyčinka – je tyčinka, ktorá má dokonale vyvinutú peľnicu. …
02.01. 2017 15:08:47 od Ing. Monika Offertálerová
Nymphaea0 | 00688 x Gyneceum od Ing. Monika Offertálerová
Gyneceum – lat. gynaeceum je súbor všetkých plodolistov (piestikov) v jednom kvete. Nymphaea Tulipa x hybrida Ranunculus acris …
02.01. 2017 15:12:46 od Ing. Monika Offertálerová
Adonis vernalis0 | 00674 x Hemicyklický kvet od Ing. Monika Offertálerová
Hemicyklický kvet – lat. flos hemicyclicus je kvet, ktorý má niektoré (spravidla vonkajšie) kvetné časti umiestnené v kruhoch a ostatné (vnútorné) v skrutkovnici. Adonis vernalis …
02.01. 2017 15:05:31 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00625 x Heterosymetrický kvet od Ing. Monika Offertálerová
Heterosymetrický kvet – má kvetný obal súmerný podľa iného počtu rovín súmernosti ako gyneceum. …
04.01. 2017 19:34:25 od Ing. Monika Offertálerová
Trifolium hybridum0 | 01006 x Hlávka od Ing. Monika Offertálerová
Hlávka – jednoduché strapcovité súkvetie s veľmi skráteným vretenom a krátkymi kvetnými stopkami rozostavenými na všetky strany (ďatelina). Trifolium hybridum …
11.05. 2017 11:34:59 od Ing. Monika Offertálerová
Zingiber officinale0 | 01376 x Hľuza od Ing. Monika Offertálerová
Hľuza - lat. tuber je hľuzovito zhrubnutý orgán, najmä stonka alebo koreň rastliny, slúžiaci ako zásobáreň výživných látok (zásobovacia funkcia) alebo na vegetatívne rozmnožovanie rastliny (rozmnožovacia funkcia): koreňová, pakoreňová, …
10.03. 2017 21:43:04 od Ing. Monika Offertálerová
Malus domestica0 | 00845 x Chocholík od Ing. Monika Offertálerová
Chocholík – lat. corymbus je strapcovité súkvetie, ktorého kvetné stopky sú predĺžené tak, že všetky kvety sú asi v jednej rovine (jabloň). Malus domestica …
11.05. 2017 11:37:50 od Ing. Monika Offertálerová
Corylus yunnanensis0 | 01231 x Jahňada od Ing. Monika Offertálerová
Jahňada – lat. amentum je typ strapcovitého súkvetia, klas, pri ktorom je hlavná os obyčajne ohnutá dolu so sediacimi malými kvetmi (ovisnutý klas). Príklady: topoľ, jelša, breza, vŕba, lieska, orech. Corylus yunnanensis Corylus maxima Populus …
10.03. 2017 21:56:36 od Ing. Monika Offertálerová
Jahoda obyčajná0 | 00788 x Jahoda od Ing. Monika Offertálerová
Jahoda – nepravý plod zložený zo suchých, drobunkých nažiek na spoločnom dužinatom lôžku. Fragaria vesca - jahoda obyčajná Jahoda - Fragaria Jahoda - Fragaria …
30.12. 2016 23:17:22 od Ing. Monika Offertálerová
Zea mays0 | 00899 x Jednopohlavný kvet od Ing. Monika Offertálerová
Jednopohlavný kvet – je diklinický kvet, ktorý má sformované buď len piestiky, alebo len tyčinky. Ak je kvet vybavený len tyčinkami, ide o kvet samčí čiže tyčinkový; ak je vybavený len piestikmi, ide o kvet samičí čiže piestikový. …
02.01. 2017 17:45:23 od Ing. Monika Offertálerová

5 nejnovějších článků v tomto tématu: Vodné a bahenné rastliny

01.02.2008 Marsilea quadrifolia - marsilea štvorlistá
Marsilea quadrifolia - marsilea štvorlistá: 3082
27.01.2008 Nelumbo nucifera - lotos indický
Nelumbo nucifera - lotos indický; foto: Nelumbo nucifera - lotos indický po 3 týždňoch pestovania pri teplote 20°C: 3051