Morfológia rastlín

Zahŕňa vonkajšiu stavbu a tvar rastlín
Fotogaléria TémaOdpovede | Zobrazené Posledný príspevok
Papaver somniferum0 | 00305 x Jednoročná rastlina od Monika Offertálerová
Jednoročná rastlina – je rastlina s jednoročnou dĺžkou života, t. j. jej vegetačná perióda trvá iba jedno vegetačné obdobie (napr. Papaver somniferum L.). Papaver somniferum Papaver somniferum Papaver somniferum …
11.05. 2017 11:41:09 od Monika Offertálerová
Hibiscus0 | 00231 x Jednozväzkové tyčinky od Monika Offertálerová
Jednozväzkové tyčinky – sú tyčinky celého kvetu nitkami zrastené do jedného zväzku, napr. čeľaď slezovité (Malvaceae). Hibiscus …
11.05. 2017 11:44:07 od Monika Offertálerová
0 | 00175 x Kalich od Monika Offertálerová
Kalich – lat. calyx je vonkajšia, zvyčajne zelená časť rozlíšeného kvetného obalu. (Pozri aj kvetný obal). Je tvorený voľnými alebo zrastenými kališnými lístkami. Kalich môže byť rozličného tvaru (napr. rúrkovitý, kyjačikovitý, …
02.01. 2017 14:56:36 od Monika Offertálerová
Chaenomeles japonica0 | 00304 x Ker od Monika Offertálerová
Ker – drevina, ktorá sa rozkonáruje hneď nad zemou a na ktorej všetky konáriky drevnatejú. Chaenomeles japonica Sambucus nigra Cornus sanguinea Hibiscus syriacus Euonymus verrucosa Euonymus alatus …
29.04. 2017 20:19:35 od Monika Offertálerová
Fraxinus dipetala0 | 00223 x Konár od Monika Offertálerová
Konár – lat. ramus je bočná čiže dcérska bylinná alebo zdrevnatená stonka. Fraxinus dipetala Prunus persica Acer rubrum …
30.12. 2016 23:19:01 od Monika Offertálerová
Plantago lanceolata0 | 00257 x Kopijovitý list od Monika Offertálerová
Kopijovitý list – je nedelený, jednoduchý list, ktorého čepeľ je asi 3 až 4 razy taká dlhá ako široká, v dolnej tretine je najširšia, na vrchole končistá a na báze klinovitá alebo pretiahnutá. Plantago lanceolata …
29.04. 2017 20:37:07 od Monika Offertálerová
Koreň Urtica dioica0 | 00364 x Koreň od Monika Offertálerová
Koreň - lat. radix je väčšinou podzemná časť (orgán) rastliny, ktorý slúži na prijímanie výživných látok a na jej upevnenie. Pri väčšine rastlín vrastá do zeme, pri cudzopasných rastlinách vrastá do tela inej rastliny alebo môže …
21.07. 2017 10:07:04 od Monika Offertálerová
0 | 00172 x Koruna od Monika Offertálerová
Koruna – lat. corolla je vnútorná, zvyčajne farebne nápadná časť rozlíšeného kvetného obalu. (Pozri aj kvetný obal). Je tvorená voľnými alebo zrastenými korunnými lupienkami. …
02.01. 2017 14:58:52 od Monika Offertálerová
0 | 00236 x Koruna motýľovitá od Monika Offertálerová
Koruna motýľovitá – je osobitným tvarom voľnolupienkovej koruny. Motýľovitá koruna pozostáva z hornej striešky, z dvoch krídel a z dolného člnka vzniknutého z dvoch voľných alebo zrastených lupienkov. …
04.01. 2017 18:09:53 od Monika Offertálerová
0 | 00236 x Koruna neopadavá od Monika Offertálerová
Koruna neopadavá – je koruna, ktorá dlhodobo pretrváva. …
04.01. 2017 18:13:50 od Monika Offertálerová
0 | 00241 x Koruna nesúmerná od Monika Offertálerová
Koruna nesúmerná – je koruna, ktorá má lupienky nerovnaké alebo rozostavené tak, že nemožno nimi preložiť žiadnu rovinu súmernosti. …
04.01. 2017 18:23:47 od Monika Offertálerová
0 | 00207 x Koruna opadavá od Monika Offertálerová
Koruna opadavá – je koruna, ktorá po určitom čase svojej funkcie opadáva. …
04.01. 2017 18:15:27 od Monika Offertálerová
0 | 00243 x Koruna pravidelná od Monika Offertálerová
Koruna pravidelná – je koruna, ktorá má lupienky (voľné alebo zrastené) – všetky rovnaké a rovnomerne rozostavené. …
04.01. 2017 18:21:03 od Monika Offertálerová
0 | 00237 x Koruna prchavá od Monika Offertálerová
Koruna prchavá– je koruna, ktorá opadáva ihneď po rozvití kvetu. …
04.01. 2017 18:17:56 od Monika Offertálerová
0 | 00252 x Koruna súmerná od Monika Offertálerová
Koruna súmerná – je koruna, ktorá má lupienky nerovnaké alebo rozostavené tak, že možno nimi preložiť jednu rovinu súmernosti. …
04.01. 2017 18:22:31 od Monika Offertálerová
0 | 00227 x Koruna zrastenolupienková od Monika Offertálerová
Koruna zrastenolupienková – je koruna tvorená korunnou rúrkou, korunným lemom a hrdlom koruny. Zrastenolupienková koruna môže byť rozličného tvaru: rúrkovitá, krčiažkovitá, lievikovitá, zvonkovitá, svietnikovitá, guľatá, jazykovitá, …
04.01. 2017 18:05:42 od Monika Offertálerová
Persica vulgaris0 | 00254 x Kôstka od Monika Offertálerová
Kôstka – je vnútorné tvrdé oplodie kôstkovice, v ktorom môže byť jedno alebo i viac semien (napr. marhuľa). Zaujímavosť: Vitamín B17 známy aj ako (amygdalin/laetril), ktorý ničí rakovinové bunky, je najviac obsiahnutý práve v jadre …
11.05. 2017 11:50:02 od Monika Offertálerová
Persica vulgaris0 | 00261 x Kôstkovica od Monika Offertálerová
Kôstkovica – lat. drupa je dužinatý plod, ktorý má vonkajšie oplodie blanisté (exokarp), stredné oplodie mäsité (mezokarp) a vnútorné oplodie kamenné (endokarp) – tzv. kôstku, v ktorej je obyčajne jedno semeno. Kôstka môže byť hladká …
11.05. 2017 11:55:41 od Monika Offertálerová
Vres0 | 00239 x Kríček od Monika Offertálerová
Kríček– je drobný ker so stonkami husto rozkonárenými, zdrevnatievajúcimi, zelenými, prezimujúcimi (napr. vres, čučoriedka, brusnica, skalienka ležatá...). Vres Vaccinium myrtillus …
11.05. 2017 11:57:45 od Monika Offertálerová
Aglaonema commutatum var commutatum0 | 00294 x Kvet od Monika Offertálerová
Kvet – lat. flos je súbor metamorfovaných listov krytosemenných rastlín, sediacich na skrátenej stonke (– brachyblaste), umožňujúcich kopuláciu pohlavných buniek. Rozlišujeme úplný kvet zložený z kvetnej stonky, kvetného obalu, súboru …
02.01. 2017 14:19:45 od Monika Offertálerová
Convallaria0 | 00250 x Kvet od Monika Offertálerová
Kvet – lat. flos je súbor premenných (metamorfovaných) listov, ktoré slúžia na pohlavné rozmnožovanie. Skladá sa obyčajne z jedného alebo z viacerých piestikov ako samičieho orgánu, z tyčiniek ako samčieho orgánu. Obklopuje ich zvyčajne …
11.05. 2017 12:04:20 od Monika Offertálerová
0 | 00244 x Kvet achlamidický od Monika Offertálerová
Kvet achlamidický – je nahý kvet, ktorý má abortovaný kvetný obal. Ďalšie podobné definície achlamidického kvetu: „Kvet bez vyvinutých kvetných obalov“ alebo „Kvet na ktorom zanikli kvetné obaly, tzv. bezobalový kvet“. …
04.01. 2017 17:35:46 od Monika Offertálerová
0 | 00199 x Kvet monochlamidický od Monika Offertálerová
Kvet monochlamidický – je kvet heterochlamidický, v ktorom zanikol kalich alebo koruna. (Pozri aj kvetný obal). …
04.01. 2017 17:23:20 od Monika Offertálerová
0 | 00194 x Kvetná stonka od Monika Offertálerová
Kvetná stonka – je vrcholová časť hlavnej stonky, alebo vrcholová časť bočných stoniek, alebo tzv. kvetná stopka v súkvetiach, na ktorej sú umiestnené kvetné orgány. Zvyčajne má dve časti kvetnú stopku a kvetné lôžko. …
02.01. 2017 14:49:57 od Monika Offertálerová
0 | 00186 x Kvetná stopka od Monika Offertálerová
Kvetná stopka – je dlhšia alebo kratšia časť kvetnej stonky pod kvetným lôžkom. Podľa dĺžky kvetnej stopky môže byť kvet stopkatý alebo sediaci. …
02.01. 2017 14:51:15 od Monika Offertálerová
Kvetné lôžko Matricaria recutita0 | 00206 x Kvetné lôžko od Monika Offertálerová
Kvetné lôžko – je apikálny koniec kvetnej stopky, na ktorom sú umiestnené jednotlivé kvetné časti. Najčastejšie býva ploché, vypuklé, polguľovité alebo preliačené. Kvetné lôžko Matricaria recutita …
02.01. 2017 14:52:21 od Monika Offertálerová
0 | 00164 x Kvetný obal od Monika Offertálerová
Kvetný obal – je súbor metamorfovaných listov, obaľujúcich pohlavné orgány kvetu. Je buď rovnakotvarý a nazýva sa okvetie (kvet homochlamidický), alebo je rozlíšený na kalich a korunu (kvet heterochlamidický). …
02.01. 2017 14:53:28 od Monika Offertálerová
Quercus  bimundorum0 | 00273 x Laločnatý list od Monika Offertálerová
Laločnatý list – je list s lalokmi i tupými výčnelkami, siahajúcimi nanajvýš do štvrtiny polovice čepele (napr. druhy z rodu Quercus). Quercus bimundorum Quercus alba …
11.05. 2017 12:19:52 od Monika Offertálerová
Akebia quinata0 | 00294 x Liana od Monika Offertálerová
Liana – je bylina alebo drevina, zakoreňujúca sa v zemi. Má tenkú a chabú stonku, ktorá nemá dostatok pevnosti, aby rástla vzpriamene, a preto sa musí zachytávať, opierať alebo ovíjať o podklad (napr. Akebia quinata (Houtt.), Humulus lupulus …
11.05. 2017 12:28:12 od Monika Offertálerová
Akebia trifoliata0 | 00325 x List od Monika Offertálerová
List – lat. folium je orgán výživy a dýchania rastliny. Má zvyčajne ploskú čepeľ (asimilujúci list), stopku a pošvu. List môže byť podľa tvaru čepele rozličný. Akebia trifoliata Liquidambar styraciflua Liquidambar styraciflua Euodia …
11.05. 2017 12:33:30 od Monika Offertálerová

5 nejnovějších článků v tomto tématu: Záhradná keramika, doplňky záhrady

25.01.2015 Jarné dekorácie a farby
Jarné dekorácie a farby; foto: Jarné dekorácie a farby (NOVA PG): 8239
23.11.2014 Vtáčie búdky a potrava pre vtákov
Vtáčie búdky a potrava pre vtákov: 8200
22.03.2012 Črepníky, ktorými zmeníte vaším rastlinám vzhľad
Črepníky, ktorými zmeníte vaším rastlinám vzhľad: 7523
21.03.2012 Dekoračné materiály - doplnky v záhrade
Dekoračné materiály - doplnky v záhrade: 7521