Morfológia rastlín

Zahŕňa vonkajšiu stavbu a tvar rastlín
Fotogaléria TémaOdpovede | Zobrazené Posledný príspevok
0 | 00473 x Šešuľka od Ing. Monika Offertálerová
Šešuľka - je výrazne skrátená šešuľa, ktorej dĺžka sa rovná približne šírke. …
14.03. 2017 10:42:12 od Ing. Monika Offertálerová
Papaver somniferum0 | 00600 x Tobolka od Ing. Monika Offertálerová
Tobolka - je suchý pukavý viacplodolistový plod s blanitým, kožovitým, papierovitým alebo kamenným oplodím. Podľa spôsobu otvárania možno uviesť napr.: dierkatú tobolku, viečkatú tobolku, tobolku pukajúcu na vrchole zubami. Papaver somniferum …
14.03. 2017 10:44:25 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00269 x Tyčinka od Ing. Monika Offertálerová
Tyčinka – lat. stamen je samčí pohlavný orgán pozostávajúci z nitky (filamentum) a peľnice (atnhera), slúžiaci k produkcii peľu. …
02.01. 2017 15:07:43 od Ing. Monika Offertálerová
Myosotis sylvatica0 | 00709 x Vrcholíkovité súkvetie od Ing. Monika Offertálerová
Vrcholíkovité súkvetie – je cymózne súkvetie, ktoré má vreteno s bočnými konármi presahujúcimi výšku terminálneho kvetu umiestneného na vrchole vretena. Jeho kvety rozkvitajú spravidla zhora nadol (bazipetálne); ak sú usporiadané …
02.01. 2017 19:28:29 od Ing. Monika Offertálerová
Hordeum vulgare0 | 00453 x Zrno od Ing. Monika Offertálerová
Zrno - je nažka tráv, ktorej osemenie a oplodie zrástlo do blanitého obalu, tesne obopínajúceho obsash semena. Hordeum vulgare …
14.03. 2017 10:31:59 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00464 x Zygomorfný kvet od Ing. Monika Offertálerová
Zygomorfný kvet – je súmerný kvet, ktorý možno rozdeliť jednou rovinou súmernosti (podľa mediány) na dve zhodné polovice. Je monosymetrický kvet podľa mediány. …
04.01. 2017 19:05:32 od Ing. Monika Offertálerová
Quercus0 | 00523 x Žaluď od Ing. Monika Offertálerová
Žaluď - je viacplodolistová nažka s pergamenovitým oplodím. Quercus …
14.03. 2017 10:34:58 od Ing. Monika Offertálerová

5 nejnovějších článků v tomto tématu: Knihy

28.04.2018 Zdravie z lekárne sv. Hildegardy
Zdravie z lekárne sv. Hildegardy: 10768
29.09.2016 Štíhle vreteno
Štíhle vreteno: 8791
17.09.2016 Ovocie a zelenina
Ovocie a zelenina: 8704
15.09.2016 Rok vinohradníka a vinára
Rok vinohradníka a vinára: 8689
15.09.2016 Atlas chorôb a škodcov zeleniny
Atlas chorôb a škodcov zeleniny: 8688