Morfológia rastlín

Zahŕňa vonkajšiu stavbu a tvar rastlín
Fotogaléria TémaOdpovede | Zobrazené Posledný príspevok
0 | 00408 x Šešuľka od Ing. Monika Offertálerová
Šešuľka - je výrazne skrátená šešuľa, ktorej dĺžka sa rovná približne šírke. …
14.03. 2017 10:42:12 od Ing. Monika Offertálerová
Papaver somniferum0 | 00507 x Tobolka od Ing. Monika Offertálerová
Tobolka - je suchý pukavý viacplodolistový plod s blanitým, kožovitým, papierovitým alebo kamenným oplodím. Podľa spôsobu otvárania možno uviesť napr.: dierkatú tobolku, viečkatú tobolku, tobolku pukajúcu na vrchole zubami. Papaver somniferum …
14.03. 2017 10:44:25 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00226 x Tyčinka od Ing. Monika Offertálerová
Tyčinka – lat. stamen je samčí pohlavný orgán pozostávajúci z nitky (filamentum) a peľnice (atnhera), slúžiaci k produkcii peľu. …
02.01. 2017 15:07:43 od Ing. Monika Offertálerová
Myosotis sylvatica0 | 00605 x Vrcholíkovité súkvetie od Ing. Monika Offertálerová
Vrcholíkovité súkvetie – je cymózne súkvetie, ktoré má vreteno s bočnými konármi presahujúcimi výšku terminálneho kvetu umiestneného na vrchole vretena. Jeho kvety rozkvitajú spravidla zhora nadol (bazipetálne); ak sú usporiadané …
02.01. 2017 19:28:29 od Ing. Monika Offertálerová
Hordeum vulgare0 | 00375 x Zrno od Ing. Monika Offertálerová
Zrno - je nažka tráv, ktorej osemenie a oplodie zrástlo do blanitého obalu, tesne obopínajúceho obsash semena. Hordeum vulgare …
14.03. 2017 10:31:59 od Ing. Monika Offertálerová
0 | 00389 x Zygomorfný kvet od Ing. Monika Offertálerová
Zygomorfný kvet – je súmerný kvet, ktorý možno rozdeliť jednou rovinou súmernosti (podľa mediány) na dve zhodné polovice. Je monosymetrický kvet podľa mediány. …
04.01. 2017 19:05:32 od Ing. Monika Offertálerová
Quercus0 | 00423 x Žaluď od Ing. Monika Offertálerová
Žaluď - je viacplodolistová nažka s pergamenovitým oplodím. Quercus …
14.03. 2017 10:34:58 od Ing. Monika Offertálerová

5 nejnovějších článků v tomto tématu: úžitkové rastliny

15.07.2016 Fragaria vesca - jahoda obyčajná
Fragaria vesca - jahoda obyčajná; foto: Fragaria vesca - jahoda obyčajná (MONIKAOFF): 8600
03.03.2016 Chilli z nádoby
Chilli z nádoby; foto: Chilli z nádoby (PIXABAY): 8511
28.08.2015 Zber zeleniny
Zber zeleniny; foto: Zber zeleniny (PIXABAY): 8417
26.07.2015 Jahody - jahodové potešenie
Jahody - jahodové potešenie; foto: Jahody - jahodové potešenie (PIXABAY): 8402
16.07.2015 Ošetrovanie, starostlivosť a rez drobného ovocia
Ošetrovanie, starostlivosť a rez drobného ovocia; foto: Ošetrovanie, starostlivosť a rez drobného ovocia (PIXABAY): 8395