Morfológia rastlín

Zahŕňa vonkajšiu stavbu a tvar rastlín
Fotogaléria TémaOdpovede | Zobrazené Posledný príspevok
0 | 00281 x Šešuľka od Monika Offertálerová
Šešuľka - je výrazne skrátená šešuľa, ktorej dĺžka sa rovná približne šírke. …
14.03. 2017 10:42:12 od Monika Offertálerová
Papaver somniferum0 | 00348 x Tobolka od Monika Offertálerová
Tobolka - je suchý pukavý viacplodolistový plod s blanitým, kožovitým, papierovitým alebo kamenným oplodím. Podľa spôsobu otvárania možno uviesť napr.: dierkatú tobolku, viečkatú tobolku, tobolku pukajúcu na vrchole zubami. Papaver somniferum …
14.03. 2017 10:44:25 od Monika Offertálerová
0 | 00142 x Tyčinka od Monika Offertálerová
Tyčinka – lat. stamen je samčí pohlavný orgán pozostávajúci z nitky (filamentum) a peľnice (atnhera), slúžiaci k produkcii peľu. …
02.01. 2017 15:07:43 od Monika Offertálerová
Myosotis sylvatica0 | 00345 x Vrcholíkovité súkvetie od Monika Offertálerová
Vrcholíkovité súkvetie – je cymózne súkvetie, ktoré má vreteno s bočnými konármi presahujúcimi výšku terminálneho kvetu umiestneného na vrchole vretena. Jeho kvety rozkvitajú spravidla zhora nadol (bazipetálne); ak sú usporiadané …
02.01. 2017 19:28:29 od Monika Offertálerová
Hordeum vulgare0 | 00254 x Zrno od Monika Offertálerová
Zrno - je nažka tráv, ktorej osemenie a oplodie zrástlo do blanitého obalu, tesne obopínajúceho obsash semena. Hordeum vulgare …
14.03. 2017 10:31:59 od Monika Offertálerová
0 | 00246 x Zygomorfný kvet od Monika Offertálerová
Zygomorfný kvet – je súmerný kvet, ktorý možno rozdeliť jednou rovinou súmernosti (podľa mediány) na dve zhodné polovice. Je monosymetrický kvet podľa mediány. …
04.01. 2017 19:05:32 od Monika Offertálerová
Quercus0 | 00288 x Žaluď od Monika Offertálerová
Žaluď - je viacplodolistová nažka s pergamenovitým oplodím. Quercus …
14.03. 2017 10:34:58 od Monika Offertálerová

5 nejnovějších článků v tomto tématu: Semináre, školenia

24.01.2010 Papradno 2010 - odborný ovocinársky seminár
Papradno 2010 - odborný ovocinársky seminár: 5958
28.04.2009 Šťastné životné okamihy! alebo Svadobná show
Šťastné životné okamihy! alebo Svadobná show; foto: Šťastné životné okamihy! alebo Svadobná show s ukážkami viazania kytíc: 5382
29.03.2008 Leto a jeseň 2008 v spoločnosti kvetín
Leto a jeseň 2008 v spoločnosti kvetín: 3452