Ing. Monika Offertálerová: Cibuľa – lat. bulbus je typ skrátenej dužinatej stonky tzv. podcibulie s husto zoskupenými zdužnatenými šupinovitými listami alebo ich pošvami, v ktorých sú uložené zásobné látky. Uprostred cibule je púčik, z ktorého vyrastá nadzemná stonka. Typickým príkladom je cibuľa kuchynská.
Cibuľa Allium cepa

Cibuľa Allium cepa

Cibuľa Allium cepa

Cibuľa Allium cepa

Naposledy upravil Ing. Monika Offertálerová (21.07. 2017 10:42:40)

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR