Ing. Monika Offertálerová: Kvetná stonka – je vrcholová časť hlavnej stonky, alebo vrcholová časť bočných stoniek, alebo tzv. kvetná stopka v súkvetiach, na ktorej sú umiestnené kvetné orgány. Zvyčajne má dve časti kvetnú stopku a kvetné lôžko.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR