Ing. Monika Offertálerová: Kvetná stopka – je dlhšia alebo kratšia časť kvetnej stonky pod kvetným lôžkom. Podľa dĺžky kvetnej stopky môže byť kvet stopkatý alebo sediaci.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR