Ing. Monika Offertálerová: Kalich – lat. calyx je vonkajšia, zvyčajne zelená časť rozlíšeného kvetného obalu. (Pozri aj kvetný obal). Je tvorený voľnými alebo zrastenými kališnými lístkami. Kalich môže byť rozličného tvaru (napr. rúrkovitý, kyjačikovitý, zvonkovitý, lievikovitý, krčiažkovitý, guľovitý, nafúknutý, alebo aj značne pozmenený, zakrpatený až celkom zaniknutý a pod.). Kalich môže byť opadavý (po určitom čase svojej funkcie opadáva), trváci (zostáva i na plode) alebo prchavý (opadáva ešte pred rozkvitnutím kvetu).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR