Ing. Monika Offertálerová: Blizna – lat. stigma je horná, chlpatá, papilnatá alebo žliazkatá časť piestika, umiestnená obvykle na vrchole čnelky, na ktorej sa zachytávajú a následne klíčia peľové zrná. Má rozličný tvar.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR
sk
Blizna (Stigma)
Blizna (Stigma)