Ing. Monika Offertálerová: Obojpohlavný kvet – je monoklinický kvet, ktorý má sformované aj piestiky aj tyčinky, čo znamená, že je vybavený aj samčími (tyčinkami) aj samičími (piestikmi) pohlavnými orgánmi. Obojpohlavný kvet má napr. čerešňa, jahoda alebo tulipán. Opakom monoklinického kvetu je diklinický kvet. (Pozri aj monoklínia).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR