Ing. Monika Offertálerová: Súkvetie – je súbor kvetov umiestnených na spoločnej stonke (na vretene). Jednoduché súkvetie (strapcovité, vrcholíkovité) nesie na koncoch konárov jednotlivé kvety. Zložené súkvetie nesie na koncoch konárov čiastkové súkvetia. (Pozri aj strapcovité súkvetie, vrcholíkovité súkvetie).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR