Ing. Monika Offertálerová: Strapcovité súkvetie – je racemózne súkvetie, ktoré má vreteno s bočnými konármi nepresahujúcimi výšku terminálneho kvetu umiestneného na vrchole vretena. Jeho kvety rozkvitajú spravidla zdola nahor (akropetálne); ak sú usporiadané v jednej rovine, potom rozkvitajú od obvodu do stredu súkvetia (centripetálne). (Pozri aj súkvetie).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR