Ing. Monika Offertálerová: Vrcholíkovité súkvetie – je cymózne súkvetie, ktoré má vreteno s bočnými konármi presahujúcimi výšku terminálneho kvetu umiestneného na vrchole vretena. Jeho kvety rozkvitajú spravidla zhora nadol (bazipetálne); ak sú usporiadané v jednej rovine, potom rozkvitajú od stredu súkvetia k okraju (centrifugálne). (Pozri aj súkvetie).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR