Ing. Monika Offertálerová: Brachyblast – je skrátená stonka, resp. skrátený bočný výhonok rastliny, na konci ktorého sa vytvárajú buď kvety (buk, jabloň, hruška a pod.); alebo na ňom vyrastajú ihlice (smrekovec opadavý, borovica a pod.).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR