Ing. Monika Offertálerová: Kvet monochlamidický – je kvet heterochlamidický, v ktorom zanikol kalich alebo koruna. (Pozri aj kvetný obal).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR