Ing. Monika Offertálerová: Kvet achlamidický – je nahý kvet, ktorý má abortovaný kvetný obal. Ďalšie podobné definície achlamidického kvetu: „Kvet bez vyvinutých kvetných obalov“ alebo „Kvet na ktorom zanikli kvetné obaly, tzv. bezobalový kvet“.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR