Ing. Monika Offertálerová: Koruna motýľovitá – je osobitným tvarom voľnolupienkovej koruny. Motýľovitá koruna pozostáva z hornej striešky, z dvoch krídel a z dolného člnka vzniknutého z dvoch voľných alebo zrastených lupienkov.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR