Ing. Monika Offertálerová: Koruna neopadavá – je koruna, ktorá dlhodobo pretrváva.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR