Ing. Monika Offertálerová: Koruna opadavá – je koruna, ktorá po určitom čase svojej funkcie opadáva.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR