Ing. Monika Offertálerová: Koruna pravidelná – je koruna, ktorá má lupienky (voľné alebo zrastené) – všetky rovnaké a rovnomerne rozostavené.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR