Ing. Monika Offertálerová: Heterosymetrický kvet – má kvetný obal súmerný podľa iného počtu rovín súmernosti ako gyneceum.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR