Ing. Monika Offertálerová: Sterilný kvet – je kvet, ktorý nemá sformované ani samčie (tyčinky) ani samičie (piestiky) pohlavné orgány.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR