Ing. Monika Offertálerová: Strapec – lat. racemus je typ jednoduchého strapcovitého súkvetia s predĺženým vretenom, ktoré nesie v pazuchách listeňov (niekedy abortovaných) stopkaté kvety (obr. 1). Príklady rastlín s týmto typom súkvetia: Capsella bursa-pastoris, Ribes nigrum L., Hyacinthus a pod.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR